Centre of Expertise Urban Vitality

Partnering For Change - NL

Project

Kinderen met een motorische achterstand hebben baat bij een goede samenwerking tussen leerkrachten en ergotherapeuten in de klas. Dat blijkt uit een langlopend onderzoek (P4C) onder Canadese schoolkinderen. Uit de gepubliceerde resultaten (2015) bleek dat de interventies van ergotherapeuten een positief effect hadden op het aantal kinderen met motorische problemen, de duur van de interventies en de kosten. De Canadese regering heeft het Service Delivery Model dat voortkwam uit het onderzoek inmiddels opgenomen in de wet.

Het lectoraat Autonomie en Participatie van Zuyd Hogeschool ontving een subsidie voor een pilotstudie naar het P4C-model. Het HvA-lectoraat Ergotherapie en Karolinska Universiteit Stockholm en Helsinki zijn beiden partner in dit project. Zes ergotherapeuten onderzoeken hoe het P4C-model en de interventie in de Nederlandse, Zweedse en Finse cultuur en het onderwijssysteem werkt.

Doel

  • Door twee pilot studies onderzoeken op welke manier het P4C-model in de Nederlandse schoolomgeving past.
  • Het vergroten van kennis van leerkrachten en ergotherapeuten door samenwerking in de klas om voor alle leerlingen passend onderwijs te verzorgen.
  • Door actie-onderzoek en andere kwalitatieve methodes de invloed van de omgeving op het handelen van kinderen in de school en de rol van ergotherapie in kaart brengen.

Methode

Actie-onderzoek met alle betrokken partijen en interviews gericht op ervaringen van leerkrachten, ergotherapeuten en ouders.

Verwachte resultaten

Een promotieonderzoek met daaraan gekoppelde resultaten voor een haalbaarheid van dit model en deze interventies voor Nederland.

Bijdrage onderzoek voor de praktijk en het onderwijs

  • Een koppeling tussen onderzoek en onderwijs en praktijk waarbij een docent/onderzoeker/ergotherapeut wordt ingezet in de studie en betrokken is bij projectorganisatie, schrijven van artikelen, training, intervisie en coaching van ergotherapeuten in de praktijk.
  • Het betrekken van studenten vanuit de bacheloropleiding Ergotherapie bij het uitwerken van deelvragen gericht op literatuurstudie en praktijkonderzoek.

Partners

  • Zuyd Hogeschool, lectoraat Autonomy en Participatie, lectoraat de Nieuwste PABO
  • Karolinksa Institutet Stockholm
  • Helsinki University
  • Besturen van basisscholen en samenwerkingsverbanden regio Limburg en Amsterdam
Gepubliceerd door  Urban Vitality 4 november 2019

Project Info

Startdatum 01 sep 2018
Einddatum 01 sep 2022