Deconstruction Discourse in Practice in Dutch Refugee Integration Programmes

Het in kaart brengen van inburgeringsprogramma's in Nederland

Project

Vluchtelingen in Nederland moeten een complex en streng inburgeringsprogramma volgen. Veel van hen halen de voorwaarden voor integratie niet. Onderzoek toont aan dat het huidige inburgeringssysteem op veel terreinen te kort schiet. In Nederland zien we een toename van burgerinitiatieven; burgers die zelf programma’s opzetten om vluchtelingen te ondersteunen bij hun integratie. Er is echter weinig bekend over de effectiviteit van deze programma’s.

inburgeringsbijeenkomst
Gepubliceerd door  Urban Vitality 16 juli 2019

Datum

Startdatum