Centre of Expertise Urban Vitality

AMSOS - AmSterdam Osteoarthritis Selfmanagement study

Project

De belangrijkste aanbevolen conservatieve behandeloptie bij artrose is het bevorderen van zelfmanagement. Interventies bestaan bijvoorbeeld uit het verwerven van specifieke vaardigheden, het aanbieden van gezondheidsinformatie en online zelfmonitoring. In het AMSOS-project kijken onderzoekers hoe zij zelfmanagementvaardigheden van patiënten met knie- en heupartrose kunnen verbeteren. De opgedane kennis gebruiken zij bij het ontwerpen van (online) interventies.

Uit de gezondheidsmonitor van de GGD Amsterdam blijkt dat artrose de meest voorkomende aandoening is onder Amsterdammers. Artrose veroorzaakt, vooral in het knie- en heupgewricht, beperkingen in hun dagelijks functioneren. De combinatie van artrose en een afname in het dagelijks functioneren onder Amsterdammers vraagt om nader onderzoek.

De belangrijkste aanbevolen conservatieve behandeloptie bij artrose is het bevorderen van zelfmanagement (KNGF richtlijn, 2018). Echter, hoe professionals patiënten met knie- en heupartrose het beste kunnen ondersteunen bij zelfmanagement is onduidelijk. Professionals hebben behoefte aan sturing, tools en vaardigheden om zelfmanagement bij patiënten met knie- en heupartrose te bevorderen.

Martin van der Esch (lector):

Dit is onderzoek is nodig om te achterhalen hoe we zelfmanagement kunnen bevorderen bij patiënten met knie- en heupartrose. Welke informatie is bijvoorbeeld belangrijk bij het geven van feedback om het vertrouwen van patiënten te vergroten? En hoe vindt dit plaats? Deze uitkomsten zijn belangrijk voor het ontwikkelen en evalueren van (online) zelfmanagementinterventies.

Doel

Het projectteam onderzoekt welke factoren, waaronder (online) gedragsveranderingstechnieken, belangrijk zijn bij het bevorderen van zelfmanagement bij patiënten met knie- en heupartrose.

Methode

Via bestaande (online) technieken onderzoekt het projectteam hoe professionals zelfmanagement kunnen bevorderen bij patiënten met knie- en heupartrose. Het onderzoek bestaat uit observaties, kwalitatief onderzoek en een haalbaarheidsstudie. Patiënten worden onder andere geworven via het Reade revalidatiecentrum.

Verwachte resultaten/producten

  • Kennis over welke beïnvloedbare factoren belangrijk zijn voor het ondersteunen van zelfmanagement bij patiënten met knie- en heupartrose.
  • Kennis over welke methoden professionals kunnen inzetten om zelfmanagement bij patiënten met knie- en heupartrose te bevorderen.
  • Inhoud en materialen om (bestaande) zelfmanagementinterventies voor patiënten met knie- en heupartrose te verrijken.

Maatschappelijke impact

Het ministerie van VWS legt in het rapport ‘De Juiste Zorg Op De Juiste Plek’ de nadruk op een omslag in de zorg, waarbij het functioneren van mensen in hun eigen leefomgeving centraal staat. Het AMSOS-project sluit hierop aan: het behandelen van mensen met knie- en heupartrose gericht op meer eigen regie en zelfmanagement.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Een van de thema’s binnen het Centre of Expertise Urban Vitality is de onderzoeksgroep Mensen in Beweging. Met deze onderzoeksgroep heeft de HvA een unieke positie waarbij expertise op het gebied van beweging, voeding en creatieve technologie is geïntegreerd. Het AMSOS-project sluit hier goed op aan. Het projectteam ontwikkelt kennis en (online) producten om patiënten met knie- en heupartrose te ondersteunen in hun eigen omgeving. Op deze manier kunnen artrosepatiënten werken aan hun eigen gezondheid aan de hand van educatie, bewegen en voeding.

Externe partners

  • Expertisecentrum Reade
  • GGD Amsterdam
  • Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland
  • Erasmus MC afdeling huisartsengeneeskunde
  • Westfriesgasthuis
Gepubliceerd door  Urban Vitality 2 november 2023

Project Info

Startdatum 01 okt 2019
Einddatum 30 apr 2021