To involve or not to involve?

het belang van patiënt- en familieparticipatie in de klinische zorg

Het zorgsysteem staat onder druk. Dit heeft alles te maken met de stijgende complexe zorgvraag en schaarste in zorgpersoneel. Dit heeft ertoe geleid dat de druk op bedden in het ziekenhuis enorm is, waardoor patiënten sneller en daardoor vaak ook zieker dan voorheen naar huis gaan. Patiënten zijn meer dan ooit afhankelijk van hun eigen sociale netwerk.Het is van groot belang dat zowel patiënten als familieleden hierop worden voorbereid. Het lectoraat Patiënt- en familieparticipatie in de Klinische Zorg draagt bij aan kennisontwikkeling over hoe we patiënten- en familieleden het beste tijdens de ziekenhuisopname kunnen betrekken en wat de effecten daarvan zijn. En hoe zorgprofessionals de participatie van familieleden tijdens ziekenhuisopnames kunnen stimuleren.

Referentie Eskes, A. M. (2023). To involve or not to involve? het belang van patiënt- en familieparticipatie in de klinische zorg. Academische Uitgeverij Eburon,.
Gepubliceerd door  Urban Vitality 12 september 2023

Publicatiedatum