Herstelgericht werken bij ernstige Psychische Aandoeningen

doen we de juiste dingen en doen we ze goed?

Goede zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen is gericht op herstel wat een persoonlijk proces is. Mensen proberen om, ondanks de ingrijpende gevolgen van hun aandoening, hun leven weer op te pakken. Herstelgerichte zorg sluit aan bij dit herstelproces met oog voor de eigen regie. Samenwerking met en ondersteuning van naasten is evenals samenwerking tussen professionals in de zorg en het sociaal domein voor herstelgerichte zorg essentieel. Dit bijzonder lectoraat ondersteunt de implementatie van herstelgerichte zorg in de dagelijkse praktijk en in het onderwijs. De effecten ervan voor cliënten, naasten en zorgprofessionals worden onderzocht, waarbij de doelgroep en ook aankomende zorgprofessionals nauw betrokken worden. Het lectoraat, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam bij de faculteit Gezondheid cluster Verpleegkunde, is een samenwerking met ggz-instelling Parnassia Groep.

Referentie Nijssen, Y. A. M. (2023). Herstelgericht werken bij ernstige Psychische Aandoeningen: doen we de juiste dingen en doen we ze goed? Academische Uitgeverij Eburon.
Gepubliceerd door  Urban Vitality 7 november 2023

Publicatiedatum

nov 2023

Publicaties:

Research database