De prijs van vrijwilligerswerk: professionalisering, innovatie en veranderingsresistentie in de sport

De laatste decennia laten een spectaculaire groei zien in deelname aan en belangstelling voor sport. Parallel hieraan zijn grote veranderingen zichtbaar in de organisatorische infrastructuur van de sport: de opmars van een veelzijdig commercieel sportaanbod, nieuwe non-profit initiatieven en een groeiende betrokkenheid van de overheid. Niet alleen de verandering, maar ook de continuïteit is opmerkelijk. Want nog altijd is de traditionele voor-en-door-leden-sportvereniging een dominante factor in de sportwereld. Het nieuwe en zich vernieuwende sportaanbod vormen het aandachtsgebied van het lectoraat Sportbusiness Development en staan centraal in deze Openbare Les.

Referentie Janssens, J. De prijs van vrijwilligerswerk: professionalisering, innovatie en veranderingsresistentie in de sport. Amsterdam: HvA Publicaties, 2011 (lectorale rede).
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 14 september 2011

Publicatiedatum

sep 2011

Auteur(s)

Lector Jan Janssens

Publicaties: