De stadsdocent: een onmisbare intermediair in de wijk

Project

Binnen dit project vernieuwen de paramedische en verpleegkundige opleidingen van de HvA het interprofessioneel werkplekleren in Amsterdamse stadswijken. In living labs en buurtcampussen werken ‘stadsdocenten’ samen met studenten, onderzoekers, bewoners, gemeente, instanties en bedrijven aan maatschappelijke vraagstukken en innovaties. Maar wat hebben deze stadsdocenten nodig voor het begeleiden en opleiden van studenten tijdens het werkplekleren in de wijk? Dat onderzoekt het projectteam met behulp van een Comenius Senior Fellowship.

Het behoud van gezondheid en welzijn is een belangrijke maatschappelijke uitdaging in Nederland. De toename van mensen met meervoudige en chronische aandoeningen en de dubbele vergrijzing leidt tot complexe zorg- en hulpvragen en stijgende kosten. Grote steden staan bovendien voor een extra uitdaging: veel inwoners verkeren er in kwetsbare omstandigheden door psychische problemen, laaggeletterdheid, een (niet-westerse) migratieachtergrond, werkloosheid en/of schulden. Studenten van de paramedische en verpleegkundige opleidingen van de HvA werken samen met docenten, coördinatoren en bewoners in living labs aan praktijkonderzoek en -innovatie gericht op deze problemen.

Onderzoeker Soemitro Poerbodipoero:

Waarom lesgeven binnen de schoolmuren als je studenten in de wijk kunt voorbereiden op de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd? Passend praktijkgericht onderwijs door goed opgeleide en bekwame stadsdocenten is hierbij belangrijk.

Doel

Een onderwijsinnovatie voor het opleiden van studenten tot sensitieve, wendbare en participatieve zorgprofessionals. Centraal staat de ontwikkeling van ‘stadsdocenten’ die studenten coachen en begeleiden in de wijk.

Methode

Het projectteam ontwikkelt een onderwijsinnovatie die bijdraagt aan de kwaliteit van leren in de praktijk en meer volume biedt aan begeleiding. Hierdoor kunnen meer studenten deelnemen aan deze vorm van werkplekleren. De living labs lenen zich goed voor het toepassen van Community Engaged Scholarship waarbij community-engaged teaching, research and service elkaar versterken.

Verwachte resultaten/producten

  • Een open-source online competentieprofiel en richtlijn voor stadsdocenten in zorg en welzijn.
  • Duurzame scholing stadsdocent voor docent-onderzoekers met kennismodules, training on the job en intervisie.
  • Presentaties die onderzoekers kunnen inzetten tijdens (inter)nationale congressen op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn, health promotion en preventie. Bijvoorbeeld PREVENT: een SPRONG-groep van Hogeschool Utrecht (HU) en de HvA voor interprofessionele samenwerking op het gebied van preventie in de wijk.
  • Aansluiting bij het Comenius Netwerk als mogelijkheid voor het delen van kennis over de ontwikkelde innovatie.

Maatschappelijke impact

Met dit project borgen onderzoekers de betrokkenheid van wijkbewoners, leren stadsdocenten de principes van engaged scholarship en versterken zij het opleiden van wendbare en weerbare zorgprofessionals.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

De wekelijkse aanwezigheid van stadsdocenten op locatie en de frequente intervisie tussen docenten van verschillende locaties, zorgt voor herhaling en evaluatie. Door het verplaatsen van de onderwijssetting van het klaslokaal naar de Amsterdamse wijken, wordt verandering van houding op het niveau van docent gestimuleerd en het profiel aangescherpt. De stadsdocent leert en ontwikkelt on-the-job en zit dicht op het leerproces van studenten. Binnen living labs bouwen docenten, studenten en bewoners samen aan een onderzoek-/leergemeenschap.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 2 februari 2024

Project Info

Startdatum 28 aug 2023
Einddatum 16 feb 2026