Implementatie WRITIC-assessment in Duitstalige landen

Project

Schrijven is een belangrijke vaardigheid die kinderen nodig hebben om mee te doen op school, voor de cognitie en het leren lezen en spellen. Veel kinderen ontwikkelen schrijfmoeilijkheden met negatieve gevolgen voor hun schoolprestaties en zelfvertrouwen. In Nederland variëren de percentages van kinderen met schrijfproblemen tussen de 5 en 30%, in Duitsland lopen de cijfers zelfs op tot 50%.

WRITIC HvA Ergotherapie

Vanwege de hoge percentages van basisschoolkinderen met schrijfproblemen ontwikkelde het lectoraat Ergotherapie – Participatie en Omgeving het WRITIC-assessment; een valide, betrouwbare en prognostische toets die de kinderergo-. kinderfysio- of kinderoefentherapeut preventief in de klas afneemt bij kinderen waar zorgen heersen over voorbereidend schrijven. Op basis van de uitkomst van het WRITIC-assessment kan de leerkracht advies geven voor extra begeleiding of een interventie zoals het door het lectoraat ontwikkelde WRITIC-groepsprogramma.

Het WRITIC-assessment wordt veel gebruikt op basisscholen in Nederland en België. Inmiddels zijn in beide landen zo’n 1.000 kindertherapeuten geschoold. In 2019 werd het WRITIC-assessment vertaald naar het Engels. Op basis daarvan is het lectoraat betrokken bij projecten over de vertaling, validiteitsonderzoek en/of scholing van therapeuten in Engeland, Portugal, Noorwegen en Slovenië. Vanuit Duitstalige landen krijgt het lectoraat regelmatig de vraag of het WRITIC-assessment vertaald kan worden naar het Duits.

Liesbeth de Vries (links) en Margot van Hartingsveldt (rechts)

Doel

Voor de implementatie van het WRITIC-assessment in Duitstalige landen ontwikkelt het lectoraat: een Duitse vertaling, een korte validiteitsstudie en een training voor Duitstalige kindertherapeuten.

Methode

 • Inventariseren en contacten leggen met samenwerkingspartners in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en komen tot een samenwerkingsovereenkomst.
 • Trainen van een vertaalteam.
 • Heen en weer vertalen van het assessment op basis van een methodologisch vertaalprotocol.
 • Voorbereiden en begeleiden van validatieonderzoek.
 • Uitgeven van een Duitstalig e-book.
 • Opzetten van een e-platform voor het verzamelen en uitwisselen van data en het plaatsen van gezamenlijke publicaties.
 • Trainen van professionals in een train-de-trainer concept zodat de implementatie van het WRITIC-assessment optimaal uitgerold wordt in Duitstalige landen.

Lector Margot van Hartingsveldt:

Onze droom voor de toekomst is dat kinderen op alle basisscholen goed mee kunnen doen met het leren van de schrijfvaardigheid. Als kinderen schrijven leuk vinden, doen ze het vaker en leren ze het steeds beter!

Verwachte resultaten/producten

 • Een cultureel-sensitieve vertaling naar het Duits van het WRITIC-assessment.
 • Een e-platform voor het verzamelen en uitwisselen van data en het plaatsen van gezamenlijke publicaties.
 • Een start met een validiteitsstudie in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
 • Een Duitse studiedag om kindertherapeuten te trainen in het gebruik van het WRITIC-assessment.

Verwachte maatschappelijke impact

Met de implementatie op Duitse basisscholen kunnen kindertherapeuten preventief, voordat het schrijfonderwijs begint, in kaart te brengen of kinderen startklaar zijn voor het leren schrijven. Als dit niet het geval is, kunnen scholen extra begeleiding en/of een interventie inzetten voor de kinderen die dat nodig hebben.

Bijdrage onderzoek en onderwijs

Het project zet in op een duurzame onderzoekssamenwerkingsrelatie met externe partners bij Universities of Applied Sciences (UASs) met een bachelor- en/of masteropleiding Ergotherapie in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Studenten van de verschillende UASs kunnen bijdragen aan het validatieonderzoek in de verschillende landen. Het lectoraat heeft een positieve ervaring met HvA-studenten van de opleiding Ergotherapie die bijdragen aan het klinimetrisch onderzoek van het WRITIC-assessment. Ook het integreren van onderwijs over het WRITIC-assessment kan plaatsvinden in de verschillende UASs.

Doorwerkingsonderzoek

De doorwerkingsstrategie betreft het opzetten van een duurzame samenwerkingsrelatie met externe partners bij universiteiten met een bachelor- en/of masteropleiding Ergotherapie in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, gericht op gezamenlijke doorwerking van WRITIC-assessment in Duitstalige landen.

Externe partners

 • Christina Schultze MSc Zurich University of Applied Science Winterthur – School of Occupational Therapy
 • Connie Zillhardt - University of Applied Science Zuyd Hogeschool – Bachelor Studiengang Ergotherapie
 • Erna Schönthaler - University of Applied Science FH Campus Wien – Akademie für Ergotherapie
Gepubliceerd door  Urban Vitality 5 juni 2023

Project Info

WRITIC HvA Ergotherapie
Startdatum 01 jul 2021
Einddatum 30 jun 2024

Contact

Liesbeth de Vries