Deconstruction Discourse in Practice in Dutch Refugee Integration Programmes

Het in kaart brengen van inburgeringsprogramma's in Nederland

Project

Vluchtelingen in Nederland moeten een complex en streng inburgeringsprogramma volgen. Veel van hen halen de voorwaarden voor integratie niet. Onderzoek toont aan dat het huidige inburgeringssysteem op veel terreinen te kort schiet. In Nederland zien we een toename van burgerinitiatieven; burgers die zelf programma’s opzetten om vluchtelingen te ondersteunen bij hun integratie. Er is echter weinig bekend over de effectiviteit van deze programma’s.

inburgeringsbijeenkomst

Onderzoekers brengen met de Critical Discourse Analysis methode in kaart hoe integratie wordt beschreven in informatiebrochures, lesboeken, toetsen en websites voor vluchtelingen. De onderzoekers analyseren zowel overheidsprogramma’s als programma’s die burgers zelf hebben opgezet voor vluchtelingen.

Welke boodschappen ontvangen vluchtelingen via de inburgeringsprogramma’s over wat ze moeten doen en hoe ze moeten leven om aan te tonen dat ze voldoende geïntegreerd zijn? En welke invloed hebben deze boodschappen op hun dagelijks leven en eventuele integratie in Nederland? De persoonlijke verhalen van vluchtelingen zelf bieden een goede kijk op de verschillen tussen de overheidsprogramma’s en die van burgers zelf.

Betekenis integratie

Wat betekent integratie? Of je wel of niet bent geïntrigeerd hangt samen met de normen en waarden van de betreffende samenleving en verschilt per plek of moment. Beleidsmedewerkers die integratie omschrijven, hebben een grote invloed op onze integratieprogramma’s en op het leven van mensen die proberen te integreren.

Doel

Het projectteam brengt in kaart hoe integratie in de praktijk wordt omschreven in teksten en door mensen die binnen integratieprogramma’s werken. Welke invloed hebben hun ideeën over integratie op het leven van vluchtelingen in Nederland? Daarnaast brengt dit onderzoek in kaart hoe vluchtelingen zelf hub integratie ervaren.

Methode

Onderzoekers maken gebruik van Critical Ethnography en Critical Discourse Analysis.

Resultaten

Met een community of inquiry bespreekt het projectteam de onderzoeksresultaten met mensen die binnen de integratieprogramma’s werken. Het projectteam zal concrete aanbevelingen doen voor de integratietrajecten in Nederland.

Wat draagt het bij aan onderzoek/onderwijs/praktijk?

Onderwijs: een advies voor een herziening van het curriculum van de hbo-opleiding Ergotherapie. Studenten moeten beter worden voorbereid op het werken met vluchtelingen en krijgen inzicht in creative onderzoeksmethoden.

Onderzoek: het ontwikkelen van kennis voor theorieën over integratie en burgerschap. Een innovatieve methodologie die we kunnen inzetten om andere zaken in ons samenleving beter te begrijpen.

Praktijk: een beter beeld van integratie zoals deze nu is in de praktijk. Inzicht in de effectiviteit van burgerinitiatieven rondom integratie van vluchtelingen.

Onderzoeksteam

  • Promotor: Dr. Prof. Anja Krumeich Maastricht University. Global Health. Research Group: Inequity, Participation and Globalization
  • Copromotor: Dr Margo van Hartingsveldt , HvA-lectoraat Ergotherapie: Participatie en Omgeving
  • Copromotor: Dr. Debbie Rudman, Wester University Canada
Gepubliceerd door  Urban Vitality 6 september 2022

Project Info

Startdatum 01 feb 2018
Einddatum 01 jan 2025