Ergotherapie – Participatie en Omgeving

Het lectoraat Ergotherapie – Participatie & Omgeving zet zich in voor mensen die moeite hebben met dagelijkse activiteiten in huis, op school, op werk of in de buurt. Daarbij hebben we aandacht voor de invloed van de omgeving. Onze onderzoekers richten zich op de sociale, fysieke, culturele en maatschappelijke omgeving van mensen. Zij kijken naar welke factoren invloed hebben en of mensen kunnen meedoen in hun eigen omgeving. Daarbij onderzoekt het lectoraat manieren waarop de omgeving een positieve bijdrage kan leveren aan participatie, de ervaren gezondheid en het welzijn van mensen. Het lectoraat streeft naar gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.

Onderzoekslijnen

Het onderzoek van het lectoraat Ergotherapie - Participatie & Omgeving is onderverdeeld in 3 onderzoekslijnen:

1. Technologie en Participatie​

Deze onderzoekslijn gaat over hoe eHealth en technologie in de omgeving bijdragen aan de deelname van mensen in hun dagelijkse en maatschappelijke leven. Lees meer over onderzoek Technologie en Participatie.

2. Diversiteit, Rechtvaardigheid en Participatie

Deze onderzoekslijn focust op factoren in de maatschappelijke omgeving die participatie van mensen bevorderen. Het lectoraat onderzoekt manieren om onze maatschappij inclusiever en rechtvaardiger te maken.

3. Kind & Jeugd en Participatie​

Deze onderzoekslijn zet in op het ondersteunen en versterken van de directe omgeving van kinderen en jongeren. Zodat alle kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan dagelijkse activiteiten. In huis, op school en in de buurt.

Met praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat bij aan het onderbouwen en ontwikkelen van het vakgebied ergotherapie en aan doorwerking in het onderwijs en het werkveld.

Doorwerking - kennis in het onderwijs

Docent-onderzoekers van het lectoraat geven les aan studenten van de bacheloropleiding Ergotherapie en de European Master of Science in Occupational Therapy. Ook dragen zij bij aan het ontwikkelen van het curriculum van beide opleidingen. Op deze manier vloeit kennis van het lectoraat naar het onderwijs en nemen docent-onderzoekers ervaringen uit het onderwijs mee in hun onderzoeksprojecten. Studenten werken in het kader van praktijkleren mee aan onderzoeksprojecten van het lectoraat, bijvoorbeeld door middel van een minoropdracht, afstudeerproject of masterthesis.

Doorwerking - kennis in het werkveld

Het lectoraat voert onderzoeksprojecten uit samen met de mensen om wie het gaat. Denk bijvoorbeeld aan wijkbewoners, ervaringsdeskundigen in een organisatie of zorgprofessionals. Op deze manier wordt kennis direct in de praktijk toegepast en geëvalueerd. Verder deelt het lectoraat kennis door het (mede) organiseren van studiedagen, cursussen en congressen.

Associate lector Technologie en Participatie

Als associate lector Technologie en Participatie is Margriet Pol verbonden met het lectoraat Ergotherapie-Participatie en Omgeving. Zij ontwikkelt, evalueert en implementeert technologie die de dagelijkse activiteiten van mensen in de eigen omgeving ondersteunt en deelname aan de maatschappij faciliteert.

Contact

Gepubliceerd door  Urban Vitality 16 april 2024