Evaluatie van het Vaste Lasten Pakket

onderzoek naar de ervaring en beleving van deelnemers

Verslag

Stichting Vaste Lasten Pakket wil de financiële situatie van mensen met geldzorgen en beginnende schulden stabiliseren zodat zij optimaal kunnen meedoen in de maatschappij. Het instrument waarmee zij dit willen bereiken is het aanbieden van het Vaste Lasten Pakket. De lectoraten Schulden & Incasso (HU) en Armoede Interventies (HvA) hebben samen het Vaste Lasten Pakket geëvalueerd. I

In dit rapport zijn de resultaten van een eerste evaluatie van het Vaste Lasten Pakket beschreven. Om inzicht te krijgen in de ervaring en beleving van deelnemers zijn 20 deelnemers geïnterviewd.

Er zijn verschillende onderwerpen inzichtelijk gemaakt. Zoals hoe starten deelnemers met het Vaste Lasten Pakket? En wat is volgens deelnemers de meerwaarde? Welke verbeterpunten zien deelnemers? Op basis van deze input kan het Vaste Lasten Pakket door de stichting doorontwikkeld worden.

Aanvullend is een enquête afgenomen onder niet-deelnemers over hun financiën. De resultaten uit de enquête zijn bedoeld om een beeld te schetsen van de financiële situatie van mensen voordat zij starten met het VLP. Ook deze resultaten zijn in het evaluatieonderzoek beschreven.

* Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Vaste Lasten Pakket.

Referentie Maussen, E., Otte, K., Lako, D., & Madern, T. (2021). Evaluatie van het Vaste Lasten Pakket: onderzoek naar de ervaring en beleving van deelnemers. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Armoede Interventies.
1 april 2021

Publicatiedatum

apr 2021

Auteur(s)

Koen Otte
Danielle Lako
Tamara Madern
Eline Mausse
Eline Maussen

Publicaties:

Research database