Persoonlijke aandacht in de schuldhulpverlening: uitkomsten van twee pilots bij PuurZuid

Raak-project: sturen op motivatie

Verslag

Deze rapportage bevat de resultaten van het RAAK-onderzoek ‘Sturen op motivatie’ bij de MaDi PuurZuid. Daarbij stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Welke interventies motiveren cliënten deel te nemen aan de twee informatiebijeenkomsten in het voortraject naar de schuldhulpverlening ten einde de uitval in deze fase te reduceren?

Referentie Witte, L. (2015). Persoonlijke aandacht in de schuldhulpverlening: uitkomsten van twee pilots bij PuurZuid: Raak-project: sturen op motivatie. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2015

Publicatiedatum

jan 2015

Auteur(s)

Leo Witte

Publicaties:

Research database