Knelpunten en dilemma's van coördinatoren die vrijwilligers aansturen

Artikel

Thuisadministratieprojecten bieden ondersteuning door vrijwilligers aan mensen met administratieve en/of financiële problemen, met als doel toe te werken naar financiële zelfredzaamheid en/of het voorkomen van (grotere) financiële problemen. In dit artikel staat de onderzoeksvraag centraal: “Welke knelpunten en dilemma’s ervaren coördinatoren van thuisadministratieprojecten, en in hoeverre komen die voort uit het huidige gemeentelijke beleid op het terrein van zorg, welzijn en integrale schuldhulpverlening?”

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 maart 2017

Publicatiedatum

mrt 2017

Auteur(s)

Roeland van Geuns
Jansje van Middendorp
Maurice Gesthuizen

Publicaties: