Schulden uit de knel

Een verkenning van innovaties bij de aanpak van schulden

Artikel

Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft forse financiële problemen. Gemeenten, (wijk) professionals en vrijwilligers werken hard om deze huishoudens te ondersteunen. Vaak op een innoverende manier. Dat kan ook niet anders: de toenemende schuldenproblematiek, de krimp van het bereik en de beperkte budgetten dagen de partijen uit tot creatief denken en handelen. In ‘Schulden uit de knel?’ beschrijft en analyseert Platform31 een aantal uiteenlopende innovatieve aanpakken. Op basis van de analyse pleit Platform31 voor meer evidence-based werken, doorontwikkeling en kennisdeling.

Auteurs Roeland van Geuns en Nadja Jungmann en Marc Anderson (Platform31)

De economie herstelt voorzichtig, maar het aantal huishoudens met financiële problemen nam de afgelopen jaren toe. Belangrijke oorzaken zijn de gestegen werkloosheid, versobering van voorzieningen en stijgende vaste lasten. Eén op de vijf huishoudens heeft schulden. Gemeenten, instellingen, (wijk)professionals en vrijwilligers proberen de problematiek op verschillende manieren op te vangen. De aanpakken zijn vaak innovatief: bezuinigingen, nieuwe wettelijke verplichtingen en decentralisaties in het sociaal domein dagen de partijen daartoe uit.

Innovaties: ze zijn er, maar nog onvoldoende evidence-based

Eind 2015 deed Platform31 een oproep om veelbelovende innovaties te melden die gericht zijn op het voorkomen, verminderen of helpen oplossen van schulden. Platform31 wilde in de eerste plaats weten wat de aard en variëteit is van de aanpakken. We willen ook bijdragen aan de verspreiding van de innovaties en deze in het perspectief plaatsen van een effectievere schuldhulpverlening. De zeventien geselecteerde innovaties omvatten een breed spectrum, van signalering tot budgetcoaching. De voorbeelden bevatten informatie over de methode, maar ook over doel, doelgroep, kosten en resultaten.

Praktijk gedreven vs. evidence based

De gevonden praktijken zijn vaak bescheiden en lokaal. Allemaal bieden ze – binnen de bestaande wet- en regelgeving – perspectief aan mensen met schulden. Maar de innovaties zijn voor het grootste deel praktijk gedreven en de nieuwe aanpakken worden zelden op effectiviteit onderzocht en al helemaal niet in meerjarige programma’s doorontwikkeld. Platform31 pleit dan ook voor een meer programmatische innovatie-agenda en een meer evidence based uitvoeringspraktijk. Met dit rapport wil Platform31 een aanzet geven tot een brede discussie in en met het veld hierover.

Download

Schulden uit de knel - Een verkenning van innovaties bij de aanpak van schulden

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 april 2016

Publicatiedatum

apr 2016