Eindrapport Good Practices

Onderzoek naar de eerste fasen van de schuldhulpverlening in Amsterdam

Rapport

In 2015 voerde het lectoraat A&P een omvangrijk onderzoek uit naar de mate waarin de schuldhulpverlening in Amsterdam methodisch en vraaggericht wordt uitgevoerd. Door middel van grote aantallen interviews, observaties en enquêtes werd daarvan een beeld verkregen. De conclusies zijn samengebracht in een korte rapportage. Deze conclusies zijn voor de Madi's aanleiding inhoud en uitvoering verder te verbeteren. De Madi's willen de schuldhulpverlening meer baseren op wetenschappelijke inzichten over de manier waarop mensen met schulden het best ondersteund kunnen worden. Ook wordt gekeken hoe de dienstverlening meer vraaggericht en gedifferentieerd naar groepen schuldenaren aangeboden kan worden.

Informatie:

Dr. Roeland van Geuns
Lector Armoede & Participatie
R.van.Geuns@hva.nl
06-21158745 of 06-24607492

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 15 februari 2016

Publicatiedatum

feb 2016

Auteur(s)

Roeland van Geuns
Esmee Admiraal
Jelle Schuilenburg

Publicaties: