Op weg naar effectievere vormen van financiele educatie

Eindrapportage

Rapport

Deze rapportage betreft het eindverslag van het RAAK-project ‘Sturen op motivatie’. Centraal staat het verkrijgen van meer inzicht in de rol van motivatie in effectievere vormen van financiële educatie en het ontwikkelen van concrete handvatten voor professionals om gericht te kunnen sturen op motivatie. In deze rapportage worden de overkoepelende bevindingen uit de drie proeftuinen gepresenteerd.

Kijk voor meer informatie op:

Referentie

Klaver, J., Dam, R, van., Geuns, R, van., & Laan, J, van der. (2015). Op weg naar effectievere vormen van financiële educatie, Eindrapportage. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 15 april 2015

Publicatiedatum

apr 2015

Publicaties: