Motiveren van mensen die moeilijk leren voor budgettrainingen

Uitkomsten van een pilot bij MEE Amstel en Zaan

Rapport

In het kader van dit RAAK-onderzoek is een literatuurstudie gedaan naar de rol van motivatie bij financiële educatie. De centrale vraag voor het onderzoek was: In hoeverre dragen de interventies in de budgetcursus Grip op de Knip van MEEAZ bij aan vergroten van de motivatie v an de deelnemers en het verminderen van uitval uit deze training en een verbetering van de duurzame toepassing van hetgeen in de training geleerd wordt? In dit rapport worden de uitkomsten van het onderzoek beschreven en de succesfactoren als het gaat om het vergroten van de motivatie voor de budgettraining van MEEAZ gepresenteerd.

Kijk voor meer informatie op:

Referentie

Weijden, R, van der. (2015). Motiveren van mensen die moeilijk leren voor budgettrainingen, Uitkomsten van een pilot bij MEE Amstel en Zaan. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 april 2015

Publicatiedatum

apr 2015

Publicaties: