Hoe Leer je Dak- en Thuislozen Omgaan met Geld?

Uitkomsten van een pilot bij HVO-Querido

Artikel

Op dit moment ontbreekt het schuldhulpverleners aan een gemeenschappelijk handelingskader om gericht te sturen op de motivatie van de klant. Ook zien we begeleiders uit de zorg, zoals de professionals van HVO-Querido, met eenzelfde problematiek worstelen. Hier lag de basis voor het RAAK-project ‘Sturen op motivatie’, een gezamenlijk project van professionals van HVO-Querido met onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam.

Kijk voor meer informatie op:

Referentie

Dam, R, van. & Wolk, J, van der. (2015). Hoe leer je dak- en thuislozen omgaan met geld? Uitkomsten van een pilot over aandacht voor financiële educatie in de dagelijkse begeleiding van dak- en thuislozen bij HVO-Querido. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 10 april 2015

Publicatiedatum

apr 2015

Publicaties: