Armoede Interventies

Het lectoraat Armoede Interventies draagt bij aan het verminderen en voorkomen van armoede van burgers. Als onderzoeksgroep realiseren wij deze missie door beroepskrachten en vrijwilligers, uitvoerings-organisaties en bedrijven te ondersteunen bij het zo effectief mogelijk helpen van burgers in hun streven naar een grotere financiële zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid.

Op basis van wetenschappelijke inzichten ondersteunt het lectoraat maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van interventies gericht op duurzame gedragsverandering en versterking van de positie van burgers.

Maatwerk en zelfredzaamheid

De onderzoekers zijn gedreven om te achterhalen waarom mensen zich gedragen zoals ze doen. Vervolgens helpen we organisaties de vertaalslag te maken van beleid en diensten naar het bevorderen van het gewenste, financieel gezonde gedrag. Maatwerk en zelfredzaamheid naar vermogen staan daarbij centraal.

Download hier het onderzoeksprogramma van het lectoraat

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 februari 2024

  A.L. Custers (Anna Louise)

Lector Armoede Interventies

Tel: 0628954803
a.l.custers@hva.nl
Bekijk profiel