Repurpose

kennis en kansen voor upcycling van afgedankte producten, onderdelen en materialen

Boek

We beseffen steeds meer het belang van overschakelen van een lineaire naar een circulaire economie, waarin producten zo lang mogelijk worden gebruikt en afval geen afval is maar dient als grondstof voor nieuwe producten. Herbestemming van afgedankte producten, componenten en materialen tot hoogwaardige nieuwe producten, ook wel repurpose of upcycling genoemd, voorkomt dat we nieuwe en soms schaarse grondstoffen moeten aanspreken. Hierbij gaat het om hergebruik van díe reststromen die niet geschikt zijn voor een strategie op een hoger niveau van circulariteit, maar die te veel waarde hebben om te worden gerecycled of verbrand. Deze circulariteitsstrategie is nog onderbelicht in bestaande onderzoeken, terwijl er in de praktijk diverse voorbeelden te vinden zijn. Een gemiste kans, want er schuilt veel potentie in repurpose.

Aan de Hogeschool van Amsterdam is de afgelopen twee jaar, samen met docenten, studenten en kennis- en bedrijfspartners uit de gehele waardeketen, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van repurpose. Het project is financieel ondersteund door een RAAK-mkb-subsidie van Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Tijdens dit onderzoek zijn bestaande voorbeelden van repurpose in kaart gebracht en is er op basis van interviews met wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit de praktijk een indeling gemaakt van verschillende strategieën om repurpose toe te passen. Daarnaast zijn succesvolle cases van projectpartners geanalyseerd en zijn er ontwerpstudies uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het ontwikkelproces.

In dit boek laten we zien wat repurpose is en welke bijdrage het levert aan de transitie naar een circulaire economie. Aan de hand van verschillende cases wordt duidelijk hoe ontwerpers en bedrijven repurpose hebben toegepast. Daarnaast wordt aan de hand van de vele gesprekken, ervaringen, voorbeelden en interviews ingegaan op kansen en belemmeringen in het ontwerpproces, de productie en marketing van repurpose-producten. Dit boek dient als inspiratiebron voor ontwerpers, producenten en afvalverwerkers om aan de slag te gaan met repurpose en aldus de circulaire economie een stap dichterbij te brengen.

Referentie Lepelaar, M., Oskam, I., van Hees, M., de Leede, A., van Vorsselen, J. (Ed.), Diemeer, M. (Ed.), & Groote Schaarsberg, N. (Ed.) (2022). Repurpose: kennis en kansen voor upcycling van afgedankte producten, onderdelen en materialen. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 6 maart 2022

Publicatiedatum

mrt 2022

Auteur(s)

Mark Lepelaar
Annelies de Leede
Manon Diemeer
Nikki Groote Schaarsberg

Publicaties:

Research database