Werkkgroep jongerenwelzijn in het onderwijs

Project

Volwassen worden is niet altijd makkelijk voor jongeren. Ze moeten een plek vinden in de maatschappij en hun eigen identiteit ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn ze kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische klachten. Veel jongeren gaan dan ook gebukt onder mentale druk en klachten, maar zijn vaak onvoldoende vaardig om hun mentale klachten te herkennen en om er vervolgens iets aan te doen. (Toekomstige) professionals, waaronder docenten, kunnen jongeren helpen om deze mentale gezondheidsvaardigheden te ontwikkelen door er zelf meer inzicht in te krijgen. In dit project zetten we een werkgroep op om hen te helpen. We ontwikkelen kennis over jongerenwelzijn en we verspreiden de kennis via een e-learning. We werken samen met studenten om optimaal aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren.

Landelijk Actieplan Studentenwelzijn

De werkgroep sluit aan bij het landelijk Actieplan Studentenwelzijn. In het plan staat het vergroten van kennis over mentale gezondheid en kwetsbare studenten, bij docenten en andere professionals die met jongeren (en studenten) werken, als een van de pijlers genoemd.

Doel

Een e-learning ontwikkelen die meer inzicht geeft in de leefwereld van kwetsbare jongeren (en studenten) en in de onderwerpen die hun mentale gezondheid onder druk zetten. In de e-learning staat contact maken en omgaan met jongeren (en studenten) en het ontwikkelen van mentale gezondheidsheidsvaardigheden van docenten en studenten centraal.

Verwachte resultaten

Een e-learning die een brede groep (toekomstige) professionals bewuster maakt van:

 • psychische klachten bij jongeren (en studenten)
 • taalgebruik, welke taal vinden jongeren prettig en niet prettig als het gaat over mentale klachten
 • de acties die je in kunt zetten in het contact om een jongere op weg te helpen
 • hoe je op een laagdrempelige manier contact kunt maken met jongeren (en studenten)
 • het belang van 'je gezien voelen': het kan een opmaat zijn om hulp te zoeken
 • de leefwereld van jongeren
 • de thema’s die jongeren belangrijk vinden in relatie tot hun mentale gezondheid (en waar professionals van zouden moeten weten)
 • Good practices en bad practices in het contact maken met jongeren

De precieze invulling van de e-learning hangt af van:

 • de uitkomsten van de deelonderzoeken die studenten uitvoeren (april 2023)
 • de uitkomsten van de focusgroepen met studenten en docenten van verschillende opleidingen (o.a. Social Work en Toegepaste Psychologie).

Verwachte maatschappelijke impact

 • We richten ons op een brede groep (toekomstige) professionals en hopen daarmee veel jongeren te bereiken. Binnen en buiten de HVA.
 • (Toekomstige) professionals handelingsbekwaam maken in het contact met jongeren, zodat ze vaardiger worden om deze onderwerpen aan te kaarten
 • Jongeren en studenten helpen om hun mentale gezondheidsvaardigheden te ontwikkelen, zodat ze hun eigen mentale gezondheid op peil kunnen houden.

Bijdrage aan onderwijs en onderzoek

 • Toekomstig professionals die met jongeren gaan werken, kunnen de e-learning gebruiken binnen hun opleiding.
 • Docenten van de HVA kunnen de e-learning gebruiken om het contact met kwetsbare studenten beter vorm te geven.
 • Docenten en studenten van alle opleidingen kunnen vrij gebruik maken van de e-learning.
 • Het project is een samenwerking van twee lectoraten, studentenzaken (SZ) en de opleidingen Toegepaste Psychologie en Social Work.

Betrokken lectoraten en opleidingen

Gepubliceerd door  Urban Education 21 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 nov 2022
Einddatum 31 jul 2023