Onderzoekend werken aan studiesucces in het hbo

Project

Met dit project ondersteunt het lectoraat 'Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad' voortdurend het onderzoekend werken aan studiesucces op de HvA. Docenten die Interventies of maatregelen hebben bedacht of uitgevoerd, of van plan zijn om dit te gaan doen, kunnen met het lectoraat nadenken hoe zij dit op een onderzoekende manier kunnen gaan doen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om wijzigingen in het onderwijsprogramma, studentbegeleiding, of toetsing. Het lectoraat heeft verschillende tools ontwikkeld die docenten kunnen helpen om het doorvoeren van dit soort maatregelen op een meer onderzoekende wijze aan te pakken. Doel is het verduurzamen van studiesuccesmaatregelen enerzijds en het verduurzamen van onderzoeksmatig werken op de HvA anderzijds.

Door te participeren in de Werkgroep en Regiegroep Aansluiting van de HvA draagt het lectoraat ook binnen de aansluitprojecten van de HvA bij aan onderzoekend werken aan aansluiting.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 juni 2023

Project Info

Startdatum 05 jun 2023
Einddatum 16 aug 2024