Loopbaancompetentie bij toegepaste psychologie

Project

In het studiejaar 2022-2023 is het Lectoraat betrokken bij het in kaart brengen van de ontwikkeling van loopbaancompetenties bij studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie

Het meten en in kaart brengen van de ontwikkeling van loopbaancompetenties bij de studenten Toegepate Psychologie vindt gedurende het jaar tweemaal plaats. Daarnaast zijn er in juni groepsgesprekken met studenten om te achterhalen welke onderdelen van het curriculum, en welk docentgedrag – in hun ogen – hebben bijgedragen aan het versterken van loopbaancompetenties.

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 juni 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2022
Einddatum 31 dec 2023