Kansrijk curicculum

Project

In het studiejaar 2021-2022 hebben docenten van vijf Amsterdamse vo-scholen deelgenomen aan de leergang Kansrijk Curriculum.

Tijdens de leergang is er gewerkt aan curriculumontwikkeling en het bevorderen van kansengelijkheid binnen de eigen schoolcontext. De vraag is nu: hoe zijn curriculumontwikkeling en kansengelijkheid met elkaar verbonden binnen de context van de school? Zijn er knoppen om aan te draaien? Zo ja, welke?

Samenwerkingspartners

In samenwerking met SLO en Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep.

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 juni 2023

Project Info

Startdatum 01 feb 2023
Einddatum 31 jul 2023