Diversiteit en Inclusie: wat moet je ermee als docent?

Project

Diversiteit en Inclusie (D&I) staan hoog op de agenda van de HvA. Tegelijkertijd is de kennis over deze thema’s in de organisatie versnipperd en zijn de professionaliseringsmogelijkheden beperkt. Bovendien bestaan er vele, soms concurrerende, interpretaties van wat de termen diversiteit en inclusie betekenen. Wat moet je ermee als docent?

In dit onderzoek staan het perspectief en de ervaringen van docenten aan de HvA centraal. Met behulp van interviews en de ontwikkeling en uitvoering van een groepstraining, hopen we meer inzicht te krijgen in verschillende 'manieren van denken en doen' rond diversiteit en inclusie in de onderwijspraktijk. Ook brengen we in kaart wat docenten helpt, of juist belemmert, in de vertaalslag van maatschappelijke discussies en beleidsdoelen naar het klaslokaal. We helpen het debat te ordenen en de professionalisering van docenten te versterken.

Samenwerking

Een deel van dit onderzoek voeren wij uit als consortiumpartner van het Kenniscentrum Ongelijkheid, in samenwerking met het Centre of Expertise Urban Education (HvA).

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 14 januari 2024

Project Info

Startdatum 31 mei 2023
Einddatum 31 mei 2024