Leren en Innoveren

Het lectoraat Leren en Innoveren wil door het doen van onderzoek en het ontwikkelen van instrumenten leraren ondersteunen bij het nemen van de professionele verantwoordelijkheid voor innovatie in het onderwijs en bij het creëren van een professionele dialoog binnen de school. Centraal daarbij staat de koppeling tussen professioneel leren en de verandercapaciteit van (teams van) leraren, kortom tussen Leren & Innoveren. Het lectoraat staat onder leiding van lector Marco Snoek .

Lector

Marco is sinds 2003 als lector Leren & Innoveren verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen dat lectoraat houdt hij zich bezig met professionaliteit en leiderschap van leraren en lerarenopleiders. Dit krijgt vorm door middel van onderzoeksprojecten, ondersteuning van academische opleidingsscholen, bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van masteropleidingen (het profiel Leren & Innoveren binnen de Master Pedagogiek, en de Master Professioneel Meesterschap). Hij werkt daarbij samen met docentonderzoekers uit de lerarenopleidingen en uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Hij is actief betrokken bij de beroepsgroepen van lerarenopleiders (tot 2011 bestuurslid bij de VELON) en leraren (sinds 2012 senator bij de Onderwijscooperatie). Tevens maakt hij namens het ministerie van OCW deel uit van de Thematic Working Group Professional Development of Teachers van de Europese Commissie.

Professional Doctorate

Karin van de Lagemaat werkt bij Montessori Scholengemeenschap Amsterdam en is betrokken bij het lectoraat Leren en Innoveren als professional doctorate-kandidaat. Met haar onderzoeks- en veranderaanpak wil Karin een verschuiving realiseren in de manier waarop leraren leren. Het PD-traject wordt uitgevoerd binnen het domein Leren & Professionaliseren van de HvA en wordt grotendeels uitgevoerd in het werkveld. Het beoogt fundamentele transities in de wijze waarop professionalisering van de leraar binnen MSA georganiseerd en uitgedragen wordt en fundamentele veranderingen in de inrichting van de schoolorganisatie. Op deze pagina vind je meer informatie over het onderzoek van Karin van de Lagemaat.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 19 maart 2024