Contact

Postadres

Hogeschool van Amsterdam
Lectoraat Management van Cultuurverandering
Postbus 1025
1000 BA AMSTERDAM

Bezoekadres

Wibauthuis

Gepubliceerd door  AKMI 19 juli 2018