Sociale Robotica in de PsychoGeriatrie

Kunnen sociale robots bijdragen in het terugbrengen van de werkdruk voor de zorgmedewerker en het verbeteren van het welzijn van de cliënt?

Project

Dit onderzoek bouwt voort op de inzichten die in de afgelopen twee jaar zijn opgedaan gedurende het NZA Pilot project ‘Sociale Robotica in de Ouderenzorg’. In dat project is gekeken naar de behoeften, acceptatie en duurzame inzet van robotica in de geriatrische zorg. De doelen: het ondersteunen van zorgprofessionals bij hun dagelijkse activiteiten, het verlagen van de (ervaren) hoge werkdruk, het verlagen van de kosten, en voor de client het bevorderen van eigen regie, welbevinden en (gevoel van) veiligheid. Hiertoe wordt sociale robot ‘Pepper’ sinds begin 2019 ingezet bij ZorgAccent.

Het doel van de verlengingsaanvraag is dan ook om dit traject te vervolgen en tot een model van duurzame inzet van sociale robot ‘Pepper’ op PG afdelingen te komen. Er wordt gekeken welke effecten er op een PG-afdeling optreden en of er verschillen zijn met de eerder gevonden effecten.

De gebruiker is zowel de zorgprofessional als de bewoner met de diagnose dementie, Zorg bieden aan deze cliëntenpopulatie kan intensief zijn en vergt veel toezicht en individuele aandacht: het gedrag van cliënten kan omslaan naar onbegrip, onrustig gedrag en zelfs (lichte) paniek. Hier ondervinden de medebewoners hinder van waardoor ook deze onrustig kunnen worden. Voldoende tijd en/of de juiste aandacht zijn daarin essentieel. Voor de zorgprofessional zijn zaken als onrust, werkdruk en stress, en soms ook tijdgebrek een oorzaak voor het niet goed kunnen uitvoeren van de dagelijkse activiteiten zoals wenselijk is.

Kunnen sociale robots bijdragen in het terugbrengen van de werkdruk voor de zorgmedewerker en het verbeteren van het welzijn (bijv. verminderen van de onrust) van de cliënt?

Sociale robots bieden nieuwe kansen en kunnen van meerwaarde zijn voor de gezondheidszorg; uit internationale, wetenschappelijke literatuur is bekend dat sociale robots de gezondheid van ouderen kunnen monitoren, hun fysieke en cognitieve gezondheid ondersteunen en kunnen bijdragen aan een beter algemeen welbevinden. Specifiek bij ouderen met dementie is het inzetten van robotica veelbelovend.

ZorgAccent is een organisatie die zeer innoverend is en wil onderzoeken wat er in de toekomst mogelijk zal zijn en wat robotica kan betekenen in de ouderenzorg, maar ook wat de kwalitatieve en kwantitatieve effecten zijn voor zowel de zorgverleners als de clienten en bewoners. Door de toenemende zorgvragers en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt voelt ZorgAccent zich maatschappelijke verantwoordelijk om op zoek te gaan naar innovatie en technologische oplossingen, die ofwel problemen oplossen, dan wel dat problemen kleiner worden. Daarnaast is gebleken dat wanneer zorgmedewerkers de innovatie (robotica) omarmen, de kans van slagen groeit. ‘Het komt van de medewerkers, het is van de medewerkers en het wordt van de medewerkers’.

De duurzame samenwerking tussen de partners wordt met deze aanvraag gecontinueerd.

Partners

Financiering

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 5 december 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2022
Einddatum 01 sep 2024