Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Wat is het Taalschakeltraject?

In het Taalschakeltraject Amsterdam kun je in maximaal tweeëneenhalf jaar je Nederlands ontwikkelen van taalniveau 0 naar B2+ en je niveau Engels van A1 naar B1. Daarnaast is er veel aandacht voor leervaardigheden. Je leert in projectgroepen werken, verslagen schrijven, presentaties geven en meer. Ook krijg je de vakken die voor jouw opleiding belangrijk zijn, bijvoorbeeld rekenen, natuurkunde of geschiedenis.

Onderdelen traject

In het Taalschakeltraject bereid je je voor op een mbo-3-, mbo-4-, hbo- of universitaire studie. Het Taalschakeltraject bestaat uit 3 periodes.

  1. De oriëntatieklas
  2. Schakeljaar 1
  3. Schakeljaar 2

De Oriëntatieklas

De Oriëntatieklas duurt 10 weken. In deze periode leer je Nederlands tot niveau A2 en volg je de vakken leervaardigheden en digitale vaardigheden. Na deze periode krijg je een bindend advies over het vervolg van je schakeltraject: je gaat naar de mbo-, hbo- of wo-route.

De vervolgtrajecten mbo 3 en 4 en hbo* worden door de Hogeschool van Amsterdam verzorgd. De vervolgtrajecten wo worden door de Vrije Universiteit(opent in nieuw venster) verzorgd. 
* Hieronder lees je meer informatie over de mbo- en hbo-routes.

Schakeljaar 1

Als je naar de mbo- of hbo-route gaat, kom je in Schakeljaar 1 aan de HvA. Dit traject duurt 20 weken. Hier ligt de nadruk vooral op taalverwerving Nederlands van A2 naar B1 en Engels van A1 naar A2. Ook ga je je oriënteren op je studiekeuze. Na Schakeljaar 1 krijg je een bindend advies over het vervolg: je gaat de mbo-route of de hbo-route verder volgen in Schakeljaar 2.

Schakeljaar 2

Schakeljaar 2 duurt maximaal 40 weken. In Schakeljaar 2 volg je Nederlands en Engels en ga je verder met het onderzoeken van je studiekeuze. Je volgt daarnaast vakken zoals leervaardigheden, wiskunde, geschiedenis, economie etc. Je volgt de vakken die voor jouw vervolgopleiding belangrijk zijn.

Overzicht profielen mbo en hbo

In het Taalschakeltraject aan de HvA worden de volgende profielen aangeboden:

  • Profiel mbo 3 en mbo 4
  • Profiel hbo Maatschappij, Economie en Informatietechnologie
  • Profiel hbo Natuur, Techniek en Gezondheid

Bekijk de video over het Taalschakeltraject

Startmomenten en studielast

De verschillende trajectonderdelen starten op een aantal vaste momenten in het jaar.

Blok 1 Start septemberBlok 2 Start novemberBlok 3 Start februariBlok 4 Start april
Start cursusOriëntatieklasOriëntatieklasOriëntatieklasOriëntatieklas
Start cursusSchakeljaar 1 Schakeljaar 1
Start cursusSchakeljaar 2 (sem 1) Schakeljaar 2 (sem 2)
  • In de Oriëntatieklas heb je 5 dagen per week les. Je gaat 4 dagen per week naar de Vrije Universiteit, en 1 dag per week naar de Hogeschool van Amsterdam. De studielast* is ongeveer 40 uur. 
  • In Schakeljaar 1 heb je 3 tot 4 dagen les per week. De studielast is ongeveer 30 uur.
  • In Schakeljaar 2 heb je 4 tot 5 dagen les per week. De studielast is ongeveer 40 uur. 

*Studielast is het aantal uur dat je de lessen klassikaal volgt plus het aantal uur dat je thuis aan je huiswerk besteedt.