Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Val je niet onder de Wet Inburgering 2021?

Het kan zijn dat je wel een buitenlandse vooropleiding hebt, maar dat je niet moet inburgeren onder de Wet Inburgering 2021. Je moet bijvoorbeeld inburgeren onder de Wet Inburgering 2013, of je hoeft helemaal niet in te burgeren. Als dat zo is, lees dan hieronder verder.

Je kunt hieronder lezen wat de kosten en startmomenten zijn en aan welke voorwaarden je moet voldoen om je te kunnen aanmelden en toegelaten te worden. Ook zie je welke trajecten er beschikbaar zijn.  

Startmomenten en prijzen

Schakeljaar 2 (semester 2) Schakeljaar 2 (semester 1)
Startniveau Nederlands B2, Engels B1Nederlands B1, Engels A2
Eerstvolgende startmoment volgt2 september 2024
Aanmelden voor volgt6 mei 2024
Intaketoets

volgt

22 mei 2024
Cursusgeld**volgt€ 10.300,-

In Schakeljaar 2 heb je 4 tot 5 dagen les per week. De studielast is ongeveer 40 uur.  Studielast is het aantal uur dat je de lessen klassikaal volgt plus het aantal uur dat je thuis aan huiswerk kwijt bent.

*Let op: er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We kunnen daarom niet garanderen dat alle studenten die zich hebben aangemeld en de intaketoetsen en het intakegesprek hebben behaald ook daadwerkelijk kunnen starten bij ons.

**Als je een DUO-lening hebt, krijg je de NT2-boeken van school. De kosten worden verrekend met DUO. Alle andere boeken moet je zelf kopen en bekostigen. Als je geen DUO-lening (meer) hebt, moet je alle boeken zelf kopen en bekostigen.

Voorwaarden voor aanmelding

Je kunt je aanmelden voor het Taalschakeltraject als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 1. Je bent 17 jaar of ouder. 
 2. Je hebt een buitenlandse vooropleiding op ongeveer mbo-4/havo 5-niveau. 
 3. Je hebt geen mbo- of hbo-opleiding gevolgd in Nederland. 
 4. Je hebt een geldige verblijfsvergunning/Nederlands identiteitsbewijs. Op basis van een studievisum kan je niet deelnemen aan het Taalschakeltraject.  

Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je aan al deze voorwaarden voldoet en als je alle gevraagde documenten hebt geüpload via het aanmeldformulier.  

Ik wil me aanmelden
(opent in nieuw venster)

Voorwaarden voor deelname

Je wordt toegelaten tot het Taalschakeltraject als je voldoet aan de volgende voorwaarden (indien voldoende beschikbare plekken): 

 1. Je Nederlandse en Engelse taalvaardigheid zijn voldoende voor het instroommoment.
 2. Je hebt een goed intakegesprek gevoerd. 
 3. Het is duidelijk wie je deelname aan het Schakeltraject betaalt. 

Je mag alleen beginnen met het traject als je aan al deze voorwaarden voldoet. 

Aanmeldprocedure

Wil je starten met het Taalschakeltraject? Dan moet je 3 stappen doorlopen: 

 1. Je meldt je aan(opent in nieuw venster)
 2. Je maakt intaketoetsen
 3. Je voert een intakegesprek  

 1. Je meldt je aan

Je meldt je aan door het aanmeldformulier volledig in te vullen en de gevraagde documenten toe te voegen.  Als er documenten ontbreken, wordt je aanmelding niet in behandeling genomen. Zorg er dus voor dat je eerst al je documenten hebt verzameld en ingescand, voordat je je aanmeldt via het aanmeldformulier. 

Kijk hier welke documenten je moet aanleveren

2. Je maakt de intaketoetsen

Als je aanmelding aan de voorwaarden voldoet, nodigen we je uit voor een intaketoets. De resultaten van de intaketoets bepalen of je taalniveau voldoet aan het instroommoment van je keuze. Over de uitslag van de gemaakte intaketoetsen wordt niet gecorrespondeerd. Er is ook geen inzage mogelijk in de gemaakte intaketoetsen. 

Ook als je certificaten van andere taalscholen hebt, moet je meedoen aan de intaketoetsen. Een uitzondering hierop is: als je al twee onderdelen van het Staatsexamen NT2 programma II hebt behaald, hoef je geen intaketoets Nederlands te maken. Je doet dan alleen een toets Engels.

3. Je voert een intakegesprek

Als je bent geslaagd voor de intaketoets, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten. Tijdens het gesprek worden onder andere vragen gesteld over je vooropleiding, je motivatie voor je aanmelding voor het Taalschakeltraject en je studiekeuze. Je ontvangt bij de uitnodiging voor het intakegesprek informatie over hoe je je moet voorbereiden op het gesprek. Als blijkt dat je je niet hebt voorbereid op het intakegesprek, dan kunnen we besluiten om je niet toe te laten tot het Taalschakeltraject. 

Betaling

Er zijn vier mogelijkheden om het Taalschakeltraject te betalen.

 1. Machtiging
  Als je zelf betaalt dan teken je een machtiging. Met de machtiging geef je toestemming om het cursusgeld van je rekening te incasseren, dit kan eventueel in termijnen. Elke 24e van de maand wordt het termijnbedrag van jouw rekening afgeschreven.
 2. DUO-lening voor inburgeraars
  Als je een DUO-lening voor inburgeraars hebt aangevraagd, ontvangen we voor de start van het traject jouw DUO-beschikking. Als wij geen bewijs van jouw DUO-lening voor inburgeraars hebben ontvangen voor de start van het traject kun je alleen deelnemen als je een machtiging hebt ondertekend. Krijg je later in het traject wel een DUO-lening voor inburgeraars toegekend dan kun je de lessen vanaf het volgend kwartaal* gaan betalen vanuit je DUO-lening. Het is niet mogelijk om de reeds gevolgde lessen met terugwerkende kracht vanuit jouw DUO-lening voor inburgeraars te betalen.

  *Voorbeeld: je start 4 september (4kwartaal) met het traject en jouw goedkeuring voor een DUO-lening ontvang je pas eind september. Je kan dan pas vanaf november (1e kwartaal) gebruik maken van jouw DUO-lening om het cursusgeld te betalen.
   
  4e kwartaal 2023

  4 september – 3 november 2023

  1e kwartaal 2023

  6 november 2023 – 26 januari 2024

  2e kwartaal 2024

  29 januari – 29 maart 2024

  3e kwartaal 2024

  1 april – 21 juni 2024

 3. UAF
  Als je cliënt van het UAF bent, ontvangen we een bewijs dat je cliënt bent en dat het UAF het cursusgeld zal betalen. Het bedrijfsbureau regelt vervolgens de betaling met het UAF.
 4. Gemeente
  Als je cliënt van de gemeente bent, ontvangen we een bewijs dat je cliënt bent en dat de gemeente het cursusgeld zal betalen. Het bedrijfsbureau regelt vervolgens de betaling met de gemeente.