Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Privacystatement Taalschakeltraject HvA

Het Taalschakeltraject leidt op tot Staatsexamen NT2 programma II en bereidt anderstalige aspirant-studenten voor op een studie.

Voor jouw inschrijving verzamelen en verwerken we gegevens. We doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming(opent in nieuw venster) en hanteren daarbij de richtlijnen van de HvA. Hetprivacystatement van de HvA is hier te vinden.

Welke gegevens worden verzameld?

We vragen je - indien van toepassing voor jouw aanmelding - om de volgende documenten te uploaden:

  • motivatiebrief;
  • kopie geldig verblijfsdocument;
  • kopie diploma middelbare school (cijferlijst en vertaling);
  • kopie diploma universiteit (cijferlijst en vertaling);
  • kopie diploma/certificaat cursus Nederlands/Staatsexamen Nt2 programma I of II;
  • kopie bewijs cliënt UAF;
  • kopie bewijs DUO-lening;
  • Internationale SchakelKlas-kandidaat:kopie bewijs aanbevelingsbrief mentor en resultatenoverzicht.

Naast bovenstaande gegevens vragen we ook naar je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

We hebben deze gegevens nodig voor jouw inschrijving als cursist, zodat we kunnen vaststellen of je voldoende vooropleiding hebt gehad en of je op de juiste plek bent bij het Taalschakeltraject.

Waar worden de gegevens bewaard?

We bewaren de gegevens in het Studenteninformatiesysteem (SiS) HvA en in de administratie van de afdeling Studentenzaken.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De administratieve ondersteuning en docenten van het Taalschakeltraject en enkele beheerders van het Administratief Centrum HvA (voor technisch onderhoud) hebben toegang tot de gegevens.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. De gegevens worden vernietigd twee jaar na afstuderen of vijf jaar nadat je je uitgeschreven hebt. We werken hiermee conform de nieuwe richtlijnen van de 'Selectielijst voor de administratieve neerslag van de openbare gezagtaken en niet-publiekrechtelijke werkprocessen van Nederlandse hogescholen.(opent in nieuw venster)

Wettelijke grondslag van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens voor het Taalschakeltraject is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent, namelijk je cursuscontract.

Het delen van persoonsgegevens

Als je een begeleidingsovereenkomst hebt afgesloten over het volgen van het Taalschakeltraject bij het UAF delen we een aantal gegevens van je met het UAF. We delen dan je geboortedatum, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. Wij doen dit om jouw voortgang te kunnen bespreken.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en jouw rechten als betrokkene op de pagina met informatie over regels en rechten.

Vragen over dit privacystatement van het Taalschakeltraject?

Heb je vragen over dit privacystatement, mail dan naar taalenschakel@hva.nl.

Vragen?

Neem contact op met het Taalschakeltraject.

Telefoon
020 595 1405(opent in nieuw venster)
Bereikbaar tussen 09.00 en 13.30 uur
WhatsApp
06 2853 3564(opent in nieuw venster)
Bereikbaar tussen 10.00 en 16.30 uur, niet voor bellen of sms