Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Nederlands taaltoets

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de taaltoets Nederlands van het 21+-toelatingsonderzoek.

Algemene Informatie

Digitale examens

De taaltoets Nederlands bestaat uit een examen Nederlands Lezen en een examen Nederlands Schrijven. Dit zijn digitale examens die op locatie worden afgenomen.

Wel of niet toegestane hulpmiddelen

Het gebruik van een papieren woordenboek is toegestaan bij zowel Lezen als Schrijven. Digitale hulpmiddelen zijn niet toegestaan.

Examentraining

Er is de mogelijkheid om een examentraining Nederlands te volgen om je voor te bereiden op Lezen en Schrijven

Informatie over Lezen

Het examen bestaat uit een aantal leesteksten met vragen die je schriftelijk moet beantwoorden. Er zijn multiplechoice- en open vragen. De teksten krijg je op papier, de vragen staan in een digitaal toetsprogramma waarin je ook je antwoorden geeft.

Het examen toetst of je:

 • kan vaststellen tot welke tekstsoort een tekst of tekstgedeelte behoort
 • de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) kan aangeven
 • relaties tussen delen van een tekst kan aangeven
 • conclusies kan trekken over intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur
 • standpunten en soorten argumenten kan herkennen en onderscheiden
 • argumentatieschema’s kan herkennen
 • een betogende tekst of betogend tekstgedeelte op aanvaardbaarheid kan beoordelen en drogredenen kan herkennen
 • teksten en tekstgedeelten beknopt kan samenvatten
 • een betoog kan analyseren en beoordelen

Duur examen: 3 uur

Geslaagd indien: cijfer 5,5 of hoger

Voorbereiding Lezen

Informatie over Schrijven

Het examen bestaat uit twee onderdelen: het doorlopen van de MOOC Beter schrijven in het hoger onderwijs en het examen zelf. Om deel te kunnen nemen aan het examen Schrijven moet je eerst het certificaat behalen van de MOOC.

1. MOOC Beter schrijven in het hoger onderwijs

 • Je maakt op www.moocbeterschrijven.nl/register (opent in nieuw venster) een gratis account aan. Gebruik hiervoor het e-mailadres waarmee je je hebt ingeschreven voor het 21+-toelatingsonderzoek. Noteer je voor- en achternaam als gebruikersnaam. Je maakt alle opdrachten uit de MOOC. Dit kost ongeveer 10-12 uur tijd. Als je meer dan 80% van de opdrachten hebt gedaan, dan verschijnt automatisch in je dashboard je certificaat.
 • De deadlines voor het behalen van de MOOC:
ToetsmomentDeadline behalen MOOC
25 januari 202417 januari 2024
27 juni 202419 juni 2024
25 juli 202417 juli 2024

De dag na de deadline wordt gecontroleerd of je het certificaat behaald hebt en mag deelnemen aan het examen Schrijven.

2. Het examen Schrijven

Het examen zelf bestaat uit het schrijven van een betoog van ongeveer 500 woorden (met een minimum van 350 woorden). Het onderwerp waarover je moet schrijven, wordt in de opdracht geïntroduceerd en toegelicht. Je krijgt ook aanwijzingen over de gewenste tekststructuur. De opdracht krijg je op papier, het betoog 'schrijf' je op de computer.

Let op: in de MOOC leer je bronnen gebruiken bij het schrijven; tijdens het examen gebruik je geen bronnen. De opdracht bevat voldoende informatie om bij het schrijven te gebruiken.

Het examen toetst of je een tekst kan schrijven die:

 • overtuigend is
 • de elementen van een betoog bevat
 • in taalgebruik past bij niveau en publiek
 • een logische gedachtelijn volgt die bovendien versterkt wordt doordat tekstrelaties duidelijk zijn gemaakt
 • hooguit een enkele spelfout bevat
 • hooguit een enkele grammaticale fout bevat
 • voorzien is van correcte interpunctie 
 • een duidelijke lay-out heeft die bijdraagt aan de leesbaarheid van de tekst

Duur examen: 1,5 uur

Geslaagd indien: cijfer 5,5 of hoger

Voorbereiding Schrijven

De MOOC is een uitstekende voorbereiding op het schrijven van een betoog. Daarnaast adviseren we taalwinkel.nl (opent in nieuw venster). Dit is de taalwebsite van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam waar je zonder inloggen terecht kan.

Hieronder vind je specifieke pagina's van deze website voor bepaalde onderwerpen.

Om te ervaren hoe anderen een betoog opbouwen en argumenten verwoorden: lees en analyseer opiniestukken in kwaliteitskranten.

Contact

Vragen over het 21+- toelatingsonderzoek, de voorbereidende cursussen/trainingen of de 21+- toetsen?

WhatsApp
06 2853 3546(opent in nieuw venster)
(10.00 - 16.30 uur, niet voor bellen of sms)
Telefoon
020 595 1405(opent in nieuw venster)
Werkdagen 09.30 - 13.30 uur