Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Examentraining Nederlands

Met deze examentraining bereid je je voor op de taaltoets Nederlands van het 21+-toelatingsonderzoek.

Voor wie

Voor kandidaten die zich met een training willen voorbereiden op de taaltoets Nederlands van het 21+-toelatingsonderzoek.

Inhoud

De examentraining Nederlands bestaat uit een informatiebijeenkomst en twee vervolgbijeenkomsten.

De informatiebijeenkomst

Je krijgt informatie over de deeltoetsen Schrijven en Lezen en wat je van de training kan verwachten. Als je na de informatiebijeenkomst mee gaat doen aan de vervolgbijeenkomsten, krijg je na aanmelding een schrijfopdracht, die je vóór de eerste les moet inleveren.

Vervolgbijeenkomst 1

Je krijgt persoonlijke feedback op de ingeleverde schrijfopdracht en je gaat een stuk ervan herschrijven. Je gaat actief aan de slag met algemene strategieën en taalregels.

Je krijgt aan het einde van de les huiswerk voor Schrijven en Lezen mee voor de tweede les.

Vervolgbijeenkomst 2

Je krijgt persoonlijke feedback op je schrijfopdracht en je gaat met de andere deelnemers en met de docent de leestoets bespreken en leesstrategieën bepalen.

Wanneer

Examentraining Nederlands: deadline aanmelden vervolgbijeenkomsten: woensdag 29 mei 2024

  • Maximaal aantal deelnemers 24.
  • Minimaal aantal deelnemers 10.
DatumLestijdLokaal
InformatiebijeenkomstDinsdag 28 mei 202418.00 - 18.45 uurOnline
VervolgbijeenkomstDinsdag 4 juni 202418.00 - 20.00 uur
VervolgbijeenkomstDinsdag 11 juni 202418.00 - 20.00 uur

Aanmelden en kosten

Hieronder kun je je aanmelden voor de examentraining Nederlands.

Aan de informatiebijeenkomst zijn geen kosten verbonden. De kosten voor de 2 vervolgbijeenkomsten zijn in totaal € 100,-. Je kunt betalen via iDEAL of Credit Card (Mastercard en Visa). Betalen is onderdeel van het aanmeldproces.

  • NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam o.v.v. KP230105, Examentraining Nederlands en/of examentraining Engels en jouw voor- en achternaam. 
Meld je aan voor de Examentraining Nederlands (startdatum 04-06-2024)
(opent in nieuw venster)

Annuleren

  • Binnen 2 weken na aanmelden kun je je aanmelding kosteloos annuleren. Als de examentraining start binnen 2 weken na aanmelding, kun je kosteloos annuleren tot het moment van de start.’
  • Annuleer je na deze termijn, dan geldt de volgende opbouw:

Moment van annuleren

Verschuldigd bedrag aanmelder

Tot 6 weken voor start€ 50,- verschuldigd
6 tot 3 weken voor start€ 50,- verschuldigd
3 tot 1 week voor start75% deelnametarief verschuldigd
1 week voor start100% deelnametarief verschuldigd

In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie van de examentraining beslissen om af te wijken van deze annuleringsregeling (b.v. bij bijzondere persoonlijke omstandigheden). Onderbouwde verzoeken met bewijsstukken kunnen via toelatingstoets@hva.nl ingediend worden.

Mocht de examentraining niet doorgaan vanwege te weinig kandidaten, dan wordt het volledige bedrag gerestitueerd.

Contact

Vragen over het 21+- toelatingsonderzoek, de voorbereidende cursussen/trainingen of de 21+- toetsen?

WhatsApp
06 2853 3546(opent in nieuw venster)
(10.00 - 16.30 uur, niet voor bellen of sms)
Telefoon
020 595 1405(opent in nieuw venster)
Werkdagen 09.30 - 13.30 uur