Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Bedrijfseconomie vaktoets

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden op de vaktoets Bedrijfseconomie van het 21+-toelatingsonderzoek.

Inhoud

Het examen gaat over cijfermatig inzicht en economische berekeningen. Economische begrippen moet je kennen in de context van de (cijfermatige) opgaven.

In de toets kunnen onder andere de volgende onderwerpen behandeld worden:

 • Basisberekeningen en de calculator;
 • Procenten;
 • Interestberekeningen;
 • Gemiddelden;
 • Kosten;
 • Directe en indirecte kosten;
 • Vaste en variabele kosten;
 • Standaard of integrale fabricagekostprijs, commerciële kostprijs, verkoopresultaat en perioderesultaat;
 • Break-even-afzet en omzet plus veiligheidsmarge;
 • Financieel plan deel 1;
 • Financieel plan deel 2;
 • Kengetallen.

Toetsvorm en -duur

De toets bestaat uit meerkeuze en open vragen en de toets duurt 2 uur.

Voorbereiden

Je kunt je zelfstandig voorbereiden met het volgende boek:

 • Praktische Bedrijfseconomie
  Schrijver: Henny Krom
  ISBN: 9789463171502

Hierbij is eventueel ook een opgavenboek beschikbaar:

 • Praktische Bedrijfseconomie opgavenboek
  Schrijver: Henny Krom
  ISBN: 9789463171519

Om te oefenen kun je een proeftoets maken:

Proeftoets Bedrijfseconomie
Proeftoets Bedrijfseconomie met antwoordmodel

Extra informatie over de toets

Welke stof uit het boek hoort niet bij de stof die getoetst wordt?

 • Paragraaf 5.5.3: Voorraadmutatie;
 • Paragraaf 5.6: Uitval
 • Paragraaf 6.2: Knelpuntcalculatie;
 • Paragraaf 5.3: Verschil periodewinsten AC/DC;
 • Paragraaf 6.6: Indifferentiepunt (paragraafnummering gaat in het boek fout: het gaat om de paragraaf “Indifferentiepunt”)
 • Paragraaf 7.6: Productiecentramethode;
 • Paragraaf 8.3: Afval- en uitvalresultaten;
 • Paragraaf 10.4.2: Interne rentevoet;
 • Paragraaf 11.5: Emissie van aandelen en theoretische claimwaarde;
 • Paragraaf 11.6: Herkapitalisatie;
 • Paragraaf 14.5.4: Relatie omloopsnelheid vermogen en RTV.

NB1: als een paragraaf niet bij de stof hoort, geldt dat ook voor de subparagrafen!

NB2: soms komt een onderwerp uit 1 van bovenstaande terug in voorbeelden (voorbeeld 8.8 met afval en uitval) bij paragrafen die wel bij de stof horen. Dan geldt uiteraard nog steeds dat je deze onderwerpen niet hoeft te kennen/kunnen.

De volgende formules hoef je niet uit het hoofd te leren (deze krijg je, indien gevraagd, altijd gegeven):

 • Formule van Camp;
 • Omloopsnelheid (totaal) vermogen;
 • Gemiddelde Boekhoudkundige Rentabiliteit;
 • Rentabiliteitswaarde per aandeel;
 • Rendementswaarde per aandeel;
 • Kredietduur debiteuren;
 • Kredietduur crediteuren;
 • Opslagduur voorraad;
 • Omzetsnelheid voorraad;
 • Cash conversion cycle;
 • Netto werkkapitaal;
 • Werkkapitaalratio;
 • Debt ratio;
 • Interest Coverage ratio;
 • Hefboomeffect.

Alle overige formules en berekeningen die voorkomen in de te leren stof dien je wel uit het hoofd te leren. Het gaat hier onder andere om:

 • Intrinsieke waarde per aandeel;
 • Conversiekoers van een converteerbare obligatie;
 • Current Ratio;
 • Quick Ratio;
 • REV;
 • RTV;
 • KVV;
 • Bedrijfsresultaat;
 • Bezettingsresultaat;
 • Prijs- en efficiencyresultaat;
 • Verkoopresultaat;
 • Inkopen.

Er wordt een cursus Bedrijfseconomie aangeboden, inclusief cursustoets. Als je slaagt voor de cursustoets, kunnen wij je vrijstellen van het maken van de toets Bedrijfseconomie van het 21+-toelatingsonderzoek.

Beoordeling

Je bent geslaagd voor de vaktoets bij een 5,5 of hoger.

Wel of niet toegestane hulpmiddelen

 • Het gebruik van een rekenmachine is toegestaan (geen grafische).

Contact

Vragen over het 21+- toelatingsonderzoek, de voorbereidende cursussen/trainingen of de 21+- toetsen?

WhatsApp
06 2853 3546(opent in nieuw venster)
(10.00 - 16.30 uur, niet voor bellen of sms)
Telefoon
020 595 1405(opent in nieuw venster)
Werkdagen 09.30 - 13.30 uur