Hogeschool van Amsterdam

Legal Tech Lab

In het Legal Tech Lab werkt de Hogeschool van Amsterdam samen met partners uit het werkveld aan innovatieve projecten. Zij wisselen expertise uit op het gebied van legal tech.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Het Legal Tech Lab is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam - master Legal Management, bachelor HBO-Rechten en lectoraat Legal Management - en de volgende partners:

Het Legal Tech Lab bevindt zich aan de start van haar ontwikkeling en zal de komende jaren gefaseerd verder uitbreiden. De HvA staat voor de toekomst open voor nieuwe partnerorganisaties die aansluiten bij het profiel van het lab en de overige partners. Als partner van het Legal Tech Lab werkt u samen met de Hogeschool van Amsterdam - master Legal Management, bachelor HBO-Rechten en Lectoraat Legal Management - aan innovatieve projecten op het gebied van legal tech. U wisselt expertise uit met de partners en kunt, afhankelijk van de situatie, de denkkracht van onze studenten, docenten en onderzoekers in een legal tech projecten of opdrachten.

Kijk bij stages, onderzoeksopdrachten of afstudeeropdrachten voor meer informatie en aanmelding van uw opdracht.

Uw vacatures voor studenten of (bijna) afgestudeerden kunt u per e-mail kenbaar maken bij de afdeling Externe Betrekkingen. Externe Betrekkingen zorgt dat uw vacatures onder de aandacht van studenten en alumni wordt gebracht.

Studenten krijgen een beter beeld van hun toekomstige werkveld als zij les krijgen van docenten uit de praktijk. Als u gastdocent wordt, profileert u uw organisatie en levert u een bijdrage aan juridische scholing van jongen mensen. Hebt u ideeën voor uw mogelijkheden als gastdocent bij HBO-Rechten of master Legal Management? Neem dan contact met ons op via legaltechlab@hva.nl

Via het lectoraat Legal Management en het uitgebreide netwerk van het lectoraat biedt het lab de mogelijkheid tot het laten verrichten van praktijkgericht (contract)onderzoek op het gebied van legal tech door specialisten. Neem voor informatie over de mogelijkheden contact op met i.timmer@hva.nl

Via de master Legal Management (www.hva.nl/mlm) en contractonderwijs bieden we voor juridische professionals scholing aan op het gebied van organisatie en inrichting van juridische diensten en processen. De master Legal Management is een tweejarige deeltijdopleiding. Professionals die zich willen specialiseren in een specifiek thema, en niet de gehele master willen volgen, kunnen via contractonderwijs deelnemen aan de leergang Legal Service Design (start 11 juni). Centraal in deze leergang staat het verwerven van kennis en vaardigheden om processen te analyseren, te vernieuwen en te verbeteren, eventueel met gebruik van nieuwe technologische toepassingen (Legal tech). Het is ook mogelijk de leergang als incompanytraject te verzorgen. Het aanbod contractonderwijs wordt gedurende 2019 uitgebreid. Meer informatie over de leergang via www.hva.nl/legalservicedesign of neem contact op met Robbert Land (r.land@hva.nl).

Innovatie en een effectieve organisatie van de rechtspraktijk zijn speerpunten van het juridische onderwijs en onderzoek bij de Hogeschool van Amsterdam. De bachelor HBO-Rechten en de master Legal Management hebben legal tech op deze manier vorm gegeven in het onderwijs.

De bacheloropleiding HBO-Rechten heeft een Legal Tech Track. Studenten die goed scoren voor de legal tech studiedelen krijgen voorrang bij het solliciteren naar stages en afstudeeropdrachten bij de partners van het Legal Tech Lab. Na het afronden van deze track, ontvangen studenten een certificaat waarmee ze zich als een legal tech specialist kunnen profileren op de arbeidsmarkt.

Legal Tech Track (pdf)

Heeft u vragen over het Legal Tech Lab of bent u geïnteresseerd in samenwerking met het Legal Tech Lab, dan kunt u een bericht sturen naar legaltechlab@hva.nl of contact opnemen met mevrouw S. (Shagoia) Mafi - 06 2115 6741.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 juni 2020