Hogeschool van Amsterdam

Partners in de stage

De stage is een groot en belangrijk onderdeel van de opleiding fysiotherapie. Om dit goed te laten verlopen is het belangrijk dat de drie betrokken partijen; stagiair, stagebegeleider en stagedocent, goed weten wat er van hun verwacht wordt.

Wij verwachten van de stagiair:

  • Een professionele houding richting collega’s en patiënten
  • Respect voor de gang van zaken in een praktijk
  • De durf om zaken bespreekbaar te maken

Wij verwachten van stagebegeleiders :

  • Dat er een veilige omgeving geboden wordt
  • Regelmatig overleg met student
  • Ruimte voor het uitwisselen van verschillende zienswijzen

Wij verwachten van stagedocenten :

  • Minimaal 3 maal contactmomenten met het stageadres
  • Ondersteuning van de stage waar nodig
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 27 juni 2017