Partners in de stage

De stage is een groot en belangrijk onderdeel van de opleiding fysiotherapie. Om dit goed te laten verlopen is het belangrijk dat de drie betrokken partijen; stagiair, stagebegeleider en stagedocent, goed weten wat er van hun verwacht wordt.

Wij verwachten van de stagiair:

  • Een professionele houding richting collega’s en patiënten
  • Respect voor de gang van zaken in een praktijk
  • De durf om zaken bespreekbaar te maken

Wij verwachten van stagebegeleiders :

  • Dat er een veilige omgeving geboden wordt
  • Regelmatig overleg met student
  • Ruimte voor het uitwisselen van verschillende zienswijzen

Wij verwachten van stagedocenten :

  • Minimaal 3 maal contactmomenten met het stageadres
  • Ondersteuning van de stage waar nodig
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 27 juni 2017