Hogeschool van Amsterdam

Soorten stages

De opleiding fysiotherapie kent drie stages; één korte stage van acht weken en twee stages van 20 weken. Tijdens deze stages zal de stagiair een groei doormaken in competenties en zelfstandigheid.

Junior stage

Deze stage duurt 8 weken waarin de stagiair 28 uur stage loopt en in die periode 2-3 contactmomenten heeft op de opleiding.

Stageplaatsen gezocht: Junior stage

Wij hebben per 1 februari 2021 nog adressen nodig voor de Junior stage. Er lopen twee groepen studenten hun Junior stage in het voorjaar van 2021. De ene groep (N=+/-125) loopt van 1 februari tot en met 26 maart 2021 stage, de andere groep (N=+/- 152) van 29 maart tot en met 28 mei 2021.

Wij zijn hard bezig om voldoende stageplaatsen voor deze studenten te vinden en kunnen hierbij alle hulp gebruiken om dit mogelijk te maken. Met name zijn wij op zoek naar adressen die bereid zijn om in elke periode een student (dus twee achter elkaar) te begeleiden. Mocht u echter maar voor een periode beschikbaar zijn, dan zijn we daar natuurlijk ook blij mee, want dan kunnen we een student weer een stageplek bieden. Zou u ons willen helpen met het creëren van stageplekken voor onze studenten? Neem contact op met Albertina Poelgeest, Coördinator stagebureau Fysiotherapie (a.poelgeest@hva.nl / 06-21157620).

Twee senior stages

Beide stageperiodes duren 20 weken waarin de stagiair 28 uur/week stage loopt. Tijdens deze stages zal de stagiair werken zijn eigen ontwikkeling sturen en uiteindelijk het niveau van een startbekwaam beroepsbeoefenaar bereiken. De student heeft, in overleg, recht op drie weken vakantie in deze periode.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 30 oktober 2020