Hogeschool van Amsterdam

Soorten stages

De opleiding fysiotherapie kent drie stages; één korte stage van acht weken en twee stages van 20 weken. Tijdens deze stages zal de stagiair een groei doormaken in competenties en zelfstandigheid.

Junior stage

Deze stage duurt 8 weken waarin de stagiair 4 dagdelen stage loopt en twee dagdelen les heeft. In deze stage leert de stagiair hoe hij de stap van theorie naar praktijk het beste kan maken.

Stageplaatsen gezocht: Junior stage

Wij hebben per 5 februari 2018 voor de eerste groep (100 studenten) nog adressen nodig en per 2 april verwachten wij ook extra stageplekken nodig te hebben, er gaan dan 85 studenten op stage. Wij zijn hard bezig om voldoende stageplaatsen voor deze studenten te vinden. Wij kunnen hierbij alle hulp gebruiken om dit mogelijk te maken.

Daarom doen wij het volgende verzoek aan u: zou u ons willen helpen met het creëren van stageplekken voor onze studenten? In het onderstaande factsheet vindt u meer informatie over de inhoud en organisatie van de Junior stage en de basiskennis, die deze studenten hebben. Wij willen u danken voor het in overweging nemen van dit verzoek en indien u bereid bent ons verder te helpen, horen wij dit graag van u!

Twee senior stages

Beide stageperiodes duren 20 weken waarin de stagiair 28 uur/week stage loopt. Tijdens deze stages zal de stagiair werken zijn eigen ontwikkeling sturen en uiteindelijk het niveau van een startbekwaam beroepsbeoefenaar bereiken. De student heeft, in overleg, recht op drie weken vakantie in deze periode. 

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 23 november 2017