Hogeschool van Amsterdam

Stagebegeleiderscursus

De stagebegeleiderscursus zal in het voorjaar online worden aangeboden. De cursus bestaat uit zes onlinebijeenkomsten van drie uur en een aantal uren zelfstudie. Er wordt door het KNGF 26 accreditatiepunten toegekend aan deze cursus en door de Stichting Keurmerk Fysiotherapie 20 punten. Tijdens de cursus wordt veel gebruik gemaakt van al eerder opgedane ervaringen als stagebegeleider. De cursus is bedoeld om de begeleidingsvaardigheden verder te ontwikkelen en wordt niet gezien als een voorwaarde om te gaan begeleiden.

De cursus zal op zes dinsdagochtenden van 9.00 uur tot 12 uur plaatsvinden op de volgende data: 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 30 november en 14 december 2021. Docenten zijn Nathalie Kool en René van Oosten. U kunt zich via de onderstaande link opgeven voor deze cursus.

Wij vragen u alléén in te schrijven wanneer u zeker bent van deelname en alle dagen aanwezig kunt zijn. Verder werken we op volgorde van inschrijving. Na de deadline van 5 september ontvangt u de definitieve bevestiging en benodigde materialen voor de cursus. De inschrijving voor de stagebegeleiderscursus opent half juli. Meer informatie hierover ontvangt u middels onze nieuwsbrief.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 12 juli 2021