Leerroute IPZ (interprofessionele paramedische zorg)

Sinds 2022 kunnen studenten aan de HvA ook fysiotherapeut worden via de leerroute Interprofessionele Paramedisch Zorg (IPZ). Dit is een leerroute waarin studenten ergotherapie, fysiotherapie en oefentherapie gezamenlijk onderwijs volgen. Binnen deze IPZ leerroute wordt gebruik gemaakt van een vernieuwende didactiek. Studenten leren vanaf dag één aan de hand van vraagstukken van opdrachtgevers in de praktijk. Ze hebben daarbij veel keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en leren door te doen en ‘just-in-time’ na te gaan wat hiervoor nodig is. De studenten worden intensief, zowel individueel als in een groep, begeleid door leercoaches (docenten van de opleiding). Er worden geen standaard colleges gegeven, maar op aanvraag, wanneer de studenten zich al in een onderwerp hebben verdiept. Studenten zijn gewend om feedback te verzamelen over hun competentieontwikkeling.

Wat typeert de IPZ-student fysiotherapie:
• In semester 2 van leerjaar 2 bewuste keuze gemaakt voor de uitstroomrichting fysiotherapie
• Ervaring met wijkgericht werken, interprofessioneel samenwerken en zorgtechnologie
• Twee jaar ervaring met groepsgewijs werken in de praktijk
• Kennis en vaardigheden opgedaan in twee jaar tijd aan de hand van negen verschillende vraagstukken van opdrachtgevers uit de praktijk; deze kan dus verschillen van wat u gewend bent dat de studenten weten en kunnen
• ‘Just-in-time’ nieuwe informatie eigen maken, aan de hand van een casus
• Ervaring met werken volgens beroepscompetenties
• Ervaring met zelfregulerend leren en feedback vragen
• De student is vrijdag niet beschikbaar i.v.m. een opleiding dag

Welke begeleiding past hierbij:
• De stageplek is op maandag tot en met donderdag 24-32 uur open voor praktijkwerkzaamheden
• De praktijkbegeleider heeft affiniteit met interprofessioneel werken en staat open voor verkenning van zorg technologische oplossingen.
• De praktijkbegeleider heeft affiniteit met just-in-time werken, waarbij aan de hand een casus door de student informatie wordt gezocht over kennis en vaardigheden die nodig zijn
• De praktijkbegeleider is bereid om in ieder geval 1x per week een stagebegeleidingsgesprek te voeren met de student en tussendoor mee te denken (feedforward en feedback)

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 16 januari 2024