Fysiotherapie Stagebureau

Leren gaat het beste in de praktijk. Daarom lopen studenten fysiotherapie gedurende hun bacheloropleiding meerdere keren stage in de praktijk. Met een stageplek geeft u een student de kans zich te ontwikkelen in de fysiotherapie. Door de uitwisseling van kennis en kunde ontwikkelt de student zich en biedt het begeleiden van een student u een kans om uw eigen vakkundigheid te versterken en uit te bouwen.

Uw rol cruciaal

In onze visie zijn stageplaatsen essentieel voor het beroep van fysiotherapeut. De stageverlener wordt tijdelijk mede-opleider, ofwel stagebegeleider. Gedurende de stage hebben de studenten ook nauw contact met de stagedocent binnen de opleiding. De verantwoordelijkheid voor het stageproces ligt dus zowel bij de opleiding als bij de stagebegeleider als bij de stagiair.

Wilt u meer weten over het begeleiden van stagiaires of overweegt u een stageplek aan te bieden? Neem dan contact op met het stagebureau.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 19 juni 2020