Jaar 3 - Stages

Een derdejaarsstudent werkt mee op een HR-afdeling en voert HR-taken uit op meerdere HR-aandachtsgebieden.

De student loopt niet alleen mee, maar voert zelfstandig taken uit, denkt mee en praat mee, en zet zaken op de agenda. Daarnaast werkt de student een dag in de week aan een onderzoeksopdracht over een actueel HR-vraagstuk in de organisatie.

De student gaat zelf op zoek naar een passende stageplaats. Maar het is ook mogelijk om een vacante stageplaats bij onze studenten onder de aandacht te brengen. Voorwaarden zijn dat de organisatie minimaal 40 medewerkers in dienst heeft en dat de stagebegeleider een HR-functie vervult en minimaal 3 jaar ervaring heeft in een HR-functie op hbo-niveau.

  • Duur: 22 weken
  • Complexiteit gemiddeld en zelfstandigheid gemiddeld.

Contact: werkgevers.mo@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 13 november 2023