HRM-netwerk Amsterdam@work

Amsterdam@work is een netwerk van hrm’ers in de regio Metropoolregio die een warm hart voor leren en kennis delen hebben.

Inmiddels zijn er ongeveer 50 organisaties bij ons aangesloten en organiseren we twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst over een relevant HR-thema. De eerstvolgende gaat over het thema sociale veiligheid. Bovendien geeft elk lid een mastercourse voor studenten van jaar vier waar we gezamenlijk een thema uitdiepen dat in co-creatie met de studenten originele adviezen oplevert. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met Harm Hilgeman (+316.511.39.770) of Janneke Hohmann (+316.222.34.187).

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 8 november 2023