Jaar 4 - Afstuderen

De vierdejaarsstudent gaat de diepte in om uw HR vraagstuk te onderzoeken en impact te leveren in uw organisatie.

De student levert een product op en implementeert daar ook een deel van. Zo kan bijvoorbeeld het resultaat van een onderzoek zijn dat een student een nieuw onboardingsprogramma ontwerpt en een concreet plan maakt om dat te implementeren, of wellicht al een onderdeel implementeert. In andere gevallen levert de student een advies gebaseerd op een interview onderzoek en besteedt de student tijd aan het realiseren van draagvlak en eigenaarschap in de organisatie voor de uitvoering van dat advies.

Vanuit de organisatie bent u opdrachtgever voor de student en zorgt ervoor dat hij of zij toegang krijgt tot relevante data en kan spreken met allerlei stakeholders.

  • Duur: 20 weken / 4 dagen per week
  • Start: in september en februari
  • Complexiteit: hoog
  • Zelfstandigheid: hoog

Contact: Wil je een afstudeeropdracht onder de aandacht brengen bij onze studenten, stuur dan de informatie over de opdracht en de contactgegevens naar werkgevers.mo@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 13 november 2023