Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Stories that matter

Verhalen van jongeren in een veranderende buurt

Verslag

Reigersbos is een Amsterdamse wijk in het stadsdeel Zuidoost, gebouwd en opgeleverd in de eerste helft van de jaren tachtig. In 2017 werd de wijk door de gemeente Amsterdam aangewezen als ontwikkelbuurt.

Naar verwachting zullen in 2024 de eerste werkzaamheden starten. Eén pijler van de voorgenomen transformatie is het realiseren van een nieuw jongerencentrum in de buurt. Met het project Stories that matter zagen we een kans om jongeren te betrekken bij de planvorming rond dit nieuwe jongerencentrum én om te verkennen hoe het perspectief van jongeren (hun percepties, ervaringen, behoeften, en meningen) op andere plekken kunnen worden meegenomen in plannen voor gebiedsontwikkeling. Daarvoor gebruikten we de storytelling-methode.

Referentie Essen, E., van Aanholt, J., & de Nijs, K. (2022). Stories that matter: Verhalen van jongeren in een veranderende buurt. Hogeschool van Amsterdam, Urban Governance and Social Innovation.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 15 juni 2022

Publicatiedatum

jun 2022

Auteur(s)

Erik Essen
Karin de Nijs

Publicaties:

Research database