Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

De stad als lab

waardevol samenwerken in stadslabs

Verslag

In steden ontstaan steeds vaker coalities waarin wijkprofessionals samen met burgers, onderzoekers en lokale ondernemers werken aan lokale kansen en oplossingen voor weerbarstige vraagstukken. Stadslabs zijn hierbij een veel gebruikte werkvorm waarvan veel wordt verwacht. Uit de praktijk weten we echter dat het samenwerken binnen een stadslab vaak gepaard gaat met ingewikkelde vragen en dilemma’s. Er is nog veel onduidelijk over de beste werkwijzen voor labs, er is onzekerheid over de meerwaarde voor betrokkenen en er zijn vragen over de (door)werking van lab-werkwijzen in de praktijk. Over deze onderwerpen gaat het onderzoek De Stad als Lab, waar dit magazine op is gebaseerd. Stadslab zijn overal anders, maar betrokkenen worstelen wel met dezelfde vragen en dilemma’s, zoals ‘Wat is nu precies een stadslab en waarvoor valt het in te zetten?’, ‘Hoe organiseer ik gelijkwaardige vormen van samenwerking terwijl ik zelf in een hiërarchische omgeving werk?’, ‘Welke kennis moet ik inzetten bij het ontwerpen van een stadslab?’Voor al die professionals die dagelijks met elkaar en bewoners proberen de stad een beetje mooier, beter en sterker te maken, is dit magazine gemaakt.

Referentie van der Heijden, E. (Ed.), Loeber, A. (Ed.), Andriessen, D. (Ed.), Bleijenberg, C., & Duiveman, R. (2022). De stad als lab: waardevol samenwerken in stadslabs. Regieorgaan SIA. https://platformstadenwijk.files.wordpress.com/2022/11/handreiking-de-stad-als-lab.pdf
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2022

Publicatiedatum

jan 2022

Auteur(s)

Anne Loeber
Daan Andriessen
Christine Bleijenberg
Robert Duiveman

Publicaties:

Research database