Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Imrat Verhoeven nieuwe bijzonder lector

Het lectoraat Democratisch professionalisme

4 apr 2024 10:40 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Vanaf 1 maart j.l. is Imrat Verhoeven bijzonder lector Democratisch Professionalisme aan de Hogeschool van Amsterdam. Verhoeven, tevens universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, pleit ervoor dat professionals bewoners een rol geven als zij de energietransitie willen uitvoeren. ‘Zie je mensen? Of opereer je alleen vanuit je eigen perspectief?’

Wie ben je?

Ik ben Imrat Verhoeven, universitair docent Bestuur en Beleid aan de afdeling politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Ik kom al enkele jaren op de HvA, omdat ik vanuit het Centre for Urban Studies van de UvA samenwerk met het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en het Centre of Expertise Rechtvaardige Stad. Momenteel doen we samen onderzoek naar de energietransitie in het NWO-project Just Prepare. Van huis uit ben ik socioloog. Als postdoc-onderzoeker kreeg ik interesse in de botsende belangen van bewoners en professionals toen ik onderzoek deed naar bewonersinitiatieven in de zogeheten Vogelaarwijken. Met het geld dat het Rijk beschikbaar stelde, creëerden bewoners bijvoorbeeld voorzieningen voor ouderen of projecten om de wijk leefbaar te maken. Soms ontstonden daardoor conflicten met professionals. Daar is mijn interesse in democratisch professionalisme eigenlijk begonnen.

Niet: ik ben de professional, dus ik weet hoe het zit. Of als Sjakie uit de televisieserie Flodder de bewoners doodknuffelen, waardoor ze hun eigen autonomie verliezen. Maar: laten we samenwerken.

Wat is democratisch professionalisme?

Met democratisch professionalisme wordt de bereidheid van professionals bedoeld om hun professionele controle over problemen deels op te geven. Mijn onderzoek heeft een normatieve invalshoek. Wanneer professionals samenwerken met bewoners en andere organisaties vind ik dat ze zich democratisch moeten opstellen, in de zin dat ze hun eigen machtspositie moeten delen. Niet: ik ben de professional, dus ik weet hoe het zit. Of als Sjakie uit de televisieserie Flodder de bewoners doodknuffelen, waardoor ze hun eigen autonomie verliezen. Maar: laten we samenwerken. Wat breng jij voor kennis mee uit je buurt en wat zijn jouw vaardigheden en hoe sluiten die aan bij mijn kennis en vaardigheden?

Wat ga je onderzoeken als bijzonder lector Democratisch Professionalisme?

Ik ga actieonderzoek doen naar de energietransitie en naar de masterplannen van Nieuw-West en Zuidoost. De energietransitie is niet alleen een technisch, maar ook een sociaal proces. Op het moment dat woningen van het gas worden gehaald, raakt dat de levens van mensen. Dat roept weerstand op. Misschien zit je als gezin in een schuldsaneringstraject en heb je het geld niet voor die overstap. Misschien heb je zo veel schimmel in je huis dat je er gezondheidsproblemen van hebt gekregen. In interacties als deze is erkenning heel belangrijk. Zie je als professional mensen? Of opereer je alleen vanuit jouw perspectief bij het doorvoeren van de energietransitie? Ook bij de masterplannen is het de bedoeling dat professionals veel met bewoners en allerlei organisaties samenwerken. Hoe kun je ervoor zorgen dat er voor die anderen ruimte ontstaat, terwijl jij jouw professionele kennis en vaardigheden inbrengt?

Waar kijk je naar uit?

Ik heb de HvA ervaren als een organisatie waar iets meer rust is. Ik wil hier graag met de praktijk samen leren en interventievormen ontwikkelen. Daarnaast kijk ik erg uit naar de samenwerking met (senior)onderzoekers van verschillende lectoraten.

Als lector Democratisch Professionalisme zal Imrat Verhoeven binnen de HvA samenwerken met:

    • Lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken, Dr. Stan Majoor
    • Lectoraat Management van Cultuurverandering, associate lector publieke professionals
    • Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk, Dr. Lex Veldboer
    • Centre of Expertise Rechtvaardige Stad, Marije Poel