Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Over ons

Hoe kunnen we kennis, vaardigheden en methoden en (ondernemende) praktijken ontwikkelen om rechtvaardigheid als lens te gebruiken voor elke uitdaging in de stad? Dat is de kernvraag van het Centre of Expertise Rechtvaardige Stad. Vanuit praktijkgericht onderzoek en onderwijs kijken we - in samenwerking met partners in de stad – naar de verdeling van schaarste en overvloed, evenals de lusten en lasten in onze samenleving. En naar de realisatie van de rechten die elke bewoner heeft, met gelijke toegang tot procedures en systemen.

Veel van de huidige crises vergen fundamentele maatschappelijke veranderingen en roepen vragen op over rechtvaardigheid. Wij willen ervoor zorgen dat onze studenten, maar ook inwoners en iedereen die samen de stad maakt, deze vragen op een onderbouwde manier kunnen oppakken. Dit doen we niet alleen, maar juist in samenwerking met bewoners, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bestuurders, het bedrijfsleven en onze studenten.

Wat wij voor jou kunnen doen?

Samenwerken met ons kan op allerlei manieren. Hierbij een paar ideeën, maar neem vooral contact op om het samen met ons te ontdekken en vorm te geven.

  • Samen impact maken. We kunnen samen iets veranderen om de stad rechtvaardiger te maken; door middel van onderzoek, innovatie en interventies. Wij zoeken samen ook middelen om dat regionaal, nationaal of soms internationaal op te pakken. We bouwen coalities en kunnen je koppelen aan onderzoekers, docenten, studenten of praktijkpartners.
  • Samen leren en ontdekken. Is het hier onrechtvaardig, waarom? Welke voorbeelden helpen in een mogelijke oplossing. Wat doen anderen en waarom? We kunnen samen op een meer rechtvaardige wijze leren en evalueren, met ruimte voor reflexiviteit en verhalen. We werken vanuit het belang van (ervarings-)kennis die er al is, vanuit het opbouwen van collectieve kennis (community based knowlegde). We organiseren evenementen en stimuleren het uitwisselen van kennis en ervaringen.
  • Samen toepassen. We maken en verzamelen werkwijzen, tools en methodieken voor studenten en professionals om naar vraagstukken te kijken door de lens van rechtvaardigheid. In cursussen, onderwijsmodules en Communities of Practice passen we deze werkwijzen samen toe. Onze rol in een initiatief kan verschillen. We zetten zelf projecten en coalities op, jagen initiatieven aan, zetten relevante initiatieven in het zonnetje en ondersteunen het delen van kennis over de rechtvaardige stad. We ontwikkelen werkwijzen en geven cursussen om die toe te passen.
Team Rechtvaardige Stad op een metalen trap voor buurthuis Ru Paré in Amsterdam.

Organisatie

Het Centre of Expertise bestaat uit een kernteam van een programmamanager, twee wetenschappelijk directeuren, programma ontwikkelaars en ondersteuners. Daarnaast hebben we een bestuur van decanen en een raad van advies. We maken graag kennis!

Wat is een Centre of Expertise?

Centres of Expertise zijn publiek-private (of publiek-publieke) samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en het werkveld, met een duidelijke focus op maatschappelijke uitdagingen. De Hogeschool van Amsterdam is initiatiefnemer en/of betrokken bij zeven Centres of Expertise die werken aan verschillende vraagstukken.

Gepubliceerd door  Rechtvaardige Stad 4 december 2023