Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Centre of Expertise wijdt magazine aan rechtvaardigheid

Wat is rechtvaardigheid en hoe pas je dat toe op een stad?

24 jan 2024 15:04 | Rechtvaardige Stad

Deze editie van Bewogen Stad is de eerste uitgave namens het Centre of Expertise Rechtvaardige Stad. In dit nummer delen verschillende professionals hun visie op het concept rechtvaardigheid en laten zij zien hoe je dit in de praktijk toepast.

Wat is rechtvaardigheid?

Rechtvaardigheid is een begrip dat in veel contexten wordt gebruikt. Een rechtvaardiger klimaat, een rechtvaardige woningmarkt, rechtvaardig beleid op migratie, enzovoorts. In het eerste deel van deze editie van Bewogen Stad gaan verschillende professionals dieper in op de betekenis van het concept ‘rechtvaardigheid’. Abdelkader Benali blikt terug op de lancering van het nieuwe Centre of Expertise en roept op tot solidariteit. Max Weghorst schetst uitgangspunten voor een nieuwe denkrichting voor rechtvaardigheid in de ruimtelijke praktijk. En Roberto Rocco en Juliana Goncalves bekijken de drie dimensies van rechtvaardigheid door een ruimtelijke bril.

Rechtvaardigheid in de praktijk

Het tweede deel laat zien hoe rechtvaardigheid in de praktijk wordt toegepast. Ria Braaf-Fränkel gebruikt de Just City Index om de gebiedsontwikkeling in Amsterdam ArenAPoort te toetsen. Jaap Draaisma brengt de onrechtvaardige woningmarkt in kaart. Jiske Castien en Robin van Oene komen op voor de ‘onzichtbaren’ in onze samenleving, Willem van der Voet bekijkt de (on)rechtvaardige stad door de ogen van een advocaat en Arnt Mein roept op tot de ontwikkeling van rechtvaardige geschilbeslechting. Tot slot doet Marije Poel beeldend verslag van de bevindingen van studenten Bestuurskunde die undercover de toegankelijkheid van de gemeente Amsterdam onderzochten.

Bewogen Stad

Bewogen Stad is een reeks van digitale tijdschriften over maatschappelijke kwesties in de Amsterdamse regio, uitgegeven door het Centre of Expertise Rechtvaardige Stad. We gaan opiniërend te werk, door met een breder publiek te delen waar we mee bezig zijn en zo bieden we een plek voor verschillende geluiden uit het maatschappelijke debat. Naast artikelen van onderzoekers biedt Bewogen Stad ruimte aan bijdragen van docenten, praktijkpartners en andere betrokkenen.

Lees ook de eerdere edities op: www.hva.nl/bewogenstad. Altijd de nieuwste editie in je mail ontvangen? Abonneer je dan hier.