Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Bewogen Stad #11 onderzoekt het praktische nut van ideeën

Hoe geven we dit meer ruimte in onderzoek en onderwijs op de hogeschool

1 nov 2023 09:00 | Rechtvaardige Stad

Als we met onderzoekers of docenten praten over impact of iets bijdragen aan een praktijk, denken we vooral aan het formuleren van oplossingen en concrete handelingen. Maar is dat niet een wat beperkte opvatting van wat ‘praktisch’ is? Wij denken van wel. Deze elfde editie van Bewogen Stad is dan ook een poging om te verkennen wat het praktische nut van ideeën kan zijn, en hoe we dat op de hogeschool zowel in onderzoek als onderwijs meer ruimte kunnen en moeten geven.

Theorie versus praktijk

In het eerste deel van deze editie staat in verschillende perspectieven het scherpe onderscheid tussen ‘theorie en praktijk’ ter discussie. Robert van Putten doet vanuit het perspectief van de onderzoeker, terwijl Max Huber en Laura Koeter juist het perspectief van professionals belichten. Stijn Sieckelincks pleidooi voor de waarde van verrassende ideeën op hogescholen vormt de afronding van dit deel.

Ideeën in het onderwijs

Het tweede deel bespreekt de kracht van ideeën in het onderwijs. Justus Sturkenboom vertelt over de minor Filosofie in Actie waar studenten worden gemotiveerd om vanuit filosofische theorieën en praktische interventie te ontwerpen. Jonathan Broekhuizen laat zien waarom het belangrijk is dat we in het onderwijs niet enkel informatie overdragen, maar studenten motiveren om te denken vanuit concepten en hun eigen ideeën over de wereld daarop los te laten.

Invloedrijke ideeën in de praktijk

De laatste twee bijdragen zijn een bespiegeling op de werking van twee hele specifieke ideeën. Eelco van Wijk verwondert zich over de alomtegenwoordigheid van de begrippen systeemwereld en leefwereld, terwijl Zinzi Stasse in een interview vertelt over hoe het ‘idee’ van de donuteconomie haar helpt om haar werk vorm te geven en idealen na te streven.

Ideeën en de rechtvaardige stad

De vorming van ideeën zijn iets heel wezenlijks als het gaat om denken en doen in een stad in beweging. Ideeën hebben impact op de praktijk, omdat ze bepalen wat we als 'normaal' zien. Vanaf 16 november stellen wij als het Centre of Expertise het ‘idee’ rechtvaardigheid in de stad centraal. Met het CoE Rechtvaardige Stad streven we naar een stad voor iedereen. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.

Op 16 november lanceren we dit nieuwe CoE tijdens Just.City.Amsterdam.2023 op 16 november 2023 in Ru Pare. Wil je daarbij zijn en meepraten over de praktische uitwerking van dit idee? Meld je aan voor het evenement via deze link.

Bewogen Stad

Bewogen Stad is een reeks van digitale tijdschriften over maatschappelijke kwesties in de Amsterdamse regio, uitgegeven door het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation. We gaan opiniërend te werk, door met een breder publiek te delen waar we mee bezig zijn en zo bieden we een plek voor verschillende geluiden uit het maatschappelijke debat. Naast artikelen van onderzoekers biedt Bewogen Stad ruimte aan bijdragen van docenten, praktijkpartners en andere betrokkenen.

Lees ook de eerdere edities op: www.hva.nl/bewogenstad. Altijd de nieuwste editie in je mail ontvangen? Abonneer je dan hier.